Huwelijk of geregistreerd partnerschap in vogelvlucht

Het basissysteem van het huwelijksvermogensrecht: de algehele gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018, na bijna 200 jaar, vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen.

Door Marjolein Elings, notaris van Van Rhijn Notarissen (verbonden aan FormaatNotarissen). Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking met ’t AccountantHuis

Het oude systeem was eenvoudig en vergde geen administratief onderhoud. Het nieuwe systeem doet meer recht aan het individu en dan met name omtrent het privévermogen.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste veranderingen, afgezet tegen de oude situatie.

Het nieuwe systeem 
Door het nieuwe systeem spreken we in het algemeen over drie vermogens: een gemeenschappelijk vermogen, een privé vermogen van partner A en een privé vermogen van partner B.
_______________________________________________________________
Middagbijeenkomst: Nieuw huwelijksvermogensrecht
Op 1 januari 2018 is  het huwelijksvermogensrecht veranderd: niet meer “automatisch” een gemeenschap van goederen, maar een beperkte gemeenschap met  drie gescheiden stelsels. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn groot. Leer in een middag alles wat u moet weten. Schrijf u hier in.
_______________________________________________________________

Als gevolg van de verschillende vermogens is het van belang dat de echtgenoten/partners een goede administratie bijhouden. Dit kan doordat de echtgenoten/partners bij aanvang van hun huwelijk een (onderhandse of notariële) staat van aanbrengsten opmaken. Op deze staat is vermeld welke goederen en schulden aan ieder van de echtgenoten toekomen. Het is van belang dat deze staat ook wordt bijgehouden door de echtgenoten. Indien een goede administratie ontbreekt, kan dit leiden tot problemen bij de afwikkeling van de gemeenschap ingeval van echtscheiding of overlijden. Goederen waarvan niet aangetoond kan worden dat deze privé zijn, vallen in de gemeenschap.

Overgangsrecht
Voor iedereen die voor 1 januari 2018 reeds getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, verandert er niets : de algehele gemeenschap van goederen blijft bestaan. Het nieuwe systeem werkt derhalve niet terug, maar geldt pas vanaf 1 januari 2018.
 
Goede voorlichting van een notaris is en blijft een must!
Met de komst van het nieuwe basisstelsel zal het er naar alle waarschijnlijkheid niet eenvoudiger op worden. Na de inwerkingtreding, met name enkele jaren daarna, zal bekeken moeten worden hoe het nieuwe basisstelsel uitpakt; zowel bij overlijden als bij echtscheiding. Zo blijft het voor ondernemers zaak om goede huwelijksvoorwaarden op te stellen.

Een goede voorlichting van een notaris aan (aanstaande) echtgenoten is van groot belang! Wanneer (aanstaande) echtgenoten zich niet kunnen vinden in de beperkte gemeenschap van goederen en/of blijkt dat de beperkte gemeenschap van goederen fiscaal ongunstig(er) uitpakt, zullen de echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden van de beperkte gemeenschap van goederen moeten afwijken, of anders bij huwelijkse voorwaarden een regeling moeten treffen die bij hun situatie, behoeften en wensen aansluit. De notaris is bij uitstek degene die hierover een goed advies kan geven.

Auteur: Marjolein Elings, notaris van Van Rhijn Notarissen en verbonden aan de FormaatNotarissen organisatie. FormaatNotarissen zijn lid van het Vaktechnisch DienstenCentrum van 't AccountantHuis. Marjolein is tevens trainer voor accountants o.a. op het gebied van huwelijksvermogensrecht. Zie hiervoor Spitsuurbijeenkomst Nieuw Huwelijksvermogensrecht: Spitsuurbijeenkomsten

[avg-advertorial slug=”spitsuurbijeenkomst-nvks-en-wwft”]

Gerelateerde artikelen