Huurcontracten vastgelegd in blockchain

Gemeente Rotterdam, Cambridge Innovation Center (CIC) Rotterdam en Deloitte werken samen aan de ontwikkeling van de eerste blockchaintoepassing binnen vastgoed voor het vastleggen van huurcontracten.

Het concept ziet op het digitaal vastleggen van huurcontracten van CIC Rotterdam op de blockchain waardoor startups in het CIC-netwerk sneller en eenvoudiger huurcontracten kunnen afsluiten. Het vastleggen van juridisch bindende huurcontracten op de blockchain is een eerste stap richting het efficiënter en transparanter kunnen beheren van vastgoed.

“Een volgende stap betreft het monitoren van de huurbetalingen. Bij een brede toepassing in de vastgoedsector zijn transacties in kortere tijd en tegen fors lagere transactiekosten te realiseren. Ook kunnen toekomstige investeringsbeslissingen over koop, verkoop en nieuwbouw datagedreven plaatsvinden,” aldus Jan Willem Santing, manager binnen het real estate team van Deloitte.

Disruptieve technologieën

Met dit project wordt invulling gegeven aan het ontwikkelen en doorlopen van pilots als onderdeel van de Roadmap Next Economy, een initiatief van 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag. De Roadmap heeft als doel door vroegtijdig te experimenteren met potentieel disruptieve technologie, zoals blockchain, om zo de impact van deze technologie beter te kunnen bepalen. Met dit project zet Rotterdam een grote stap naar het zelf toepassen en voor derden toepasbaar maken van blockchaintechnologie.

Blockchain

Blockchain is een gedistribueerde database waarin transacties worden bijgehouden. De administratie van deze transacties is openbaar en decentraal, er is geen centrale autoriteit nodig die voor de ‘trust’ zorgt. Daarnaast is de onderliggende technologie met sterke cryptografie beveiligd. De impact op de economie is daarmee naar verwachting (zeer) groot.

Over CIC, gemeente Rotterdam en Deloitte

Deloitte gaat samen met haar klanten en partners co-creatie trajecten aan om in korte tijd blockchain toepassingen te ontwikkelen. Deloitte is als partner van gemeente Rotterdam sinds het eerste uur betrokken bij de komst van CIC naar Nederland. Rotterdam heeft met CIC een centrale rol binnen de Nederlandse start-up- en innovatiehubs. Dankzij bijvoorbeeld haar non-profit zusterorganisatie Venture Café weten kennisinstellingen en hun hubs (Erasmus Centre for Entrepreneurship, RDM Rotterdam en Yes!Delft), investeerders en het bedrijfsleven elkaar goed te vinden. CIC is daarmee een nieuwe aanjager van economische groei, werkgelegenheid en investeringen.

Gerelateerde artikelen