Hoofdpunten kabinetsplan belastinghervorming

Terwijl de top van het kabinet en van de regeringspartijen VVD en PvdA woensdagavond om de tafel zat met de leiders van vijf oppositiefracties, lekten de eerste details van de belastingplannen uit via de NOS. Later kwam de Volkskrant met meer details. Bronnen rond het overleg bevestigen de hoofdlijnen van de lekkages in deze media. Een overzicht.

Het kabinet kiest hoe dan ook voor lastenverlichting met een omvang van 5 miljard euro, of er nou een akkoord komt met de oppositie of niet. Die lastenverlichting (‘pakket 1’) bestaat uit de volgende onderdelen:

De middeninkomens krijgen een arbeidskorting van ongeveer 700 euro. Kosten voor de schatkist: 2,5 miljard euro. Daarnaast gaat de derde schijf in de inkomstenbelasting van 42 naar 40 procent. De inkomensgrens voor het hoogste tarief van 52 procent wordt 8.000 euro hoger. Kosten: 900 miljoen.

De kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan elk 50 euro omhoog. Kosten: 250 miljoen.

Deze maatregelen betekenen een koopkrachtstijging van gemiddeld 2 procent. De lagere inkomens gaan er tot 3,5 procent op vooruit en de hogere inkomens tot 1,5 procent.

Er komt een loonkostensubsidie voor een werkgever die een werknemer rond het minimumloon aanneemt. Dat kost de schatkist 500 miljoen. De lastenverlagingen op arbeid moeten tienduizenden, mogelijk 40.000 banen extra opleveren.

Verder gaat het kabinet belasting heffen over het daadwerkelijk behaalde rendement op sparen en beleggen. De autobelastingen gaan op de schop, hybrides worden zwaarder belast.

Vervolgens heeft het kabinet in pakket 2 een aantal opties op tafel gelegd, die alleen worden uitgevoerd als er voldoende steun is van de oppositie. Hier gaat het om onder meer:

Een verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 21 procent, levensmiddelen uitgezonderd. Dit moet de schatkist 5 miljard opleveren, maar dat bedrag wil het kabinet meteen teruggeven aan burgers en bedrijven door andere lastenverlagingen, zoals het verlagen en verlengen van de eerste belastingschijf in de inkomstenbelasting.

Een andere optie is om de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting met nog eens 50 euro per jaar te verhogen.

Nog een optie voor de onderhandelingen met de oppositie is een hogere energiebelasting.

Dan is er nog pakket 3, dat niet heel kansrijk is omdat Wiebes daar in eerdere gesprekken met de oppositie onvoldoende steun voor heeft ervaren. Hierin staat bijvoorbeeld een korting van 5 miljard euro op de rijksbijdrage aan het gemeentefonds. Gemeenten zouden dan zelf wel meer belasting mogen heffen. De korting zou het kabinet willen gebruiken voor verdere lastenverlaging, maar dat voordeel kan teniet worden gedaan door hogere gemeentelijke belastingen.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen