Hoge Raad keurt herstelregeling af

Onduidelijkheid over tax op aandelen blijft

De Hoge Raad heeft de huidige herstelregeling voor belasting op beleggingen afgekeurd. Dit besluit raakt veel Nederlandse beleggers en kan de overheid miljarden kosten.

  • Hoge Raad keurt herstelregeling af
  • Miljarden aan belastinginkomsten gemist
  • Wetgeving discrimineert nog steeds

De Hoge Raad oordeelde dat de herstelwet discriminerend is. Deze wet baseert zich op geschatte inkomsten in plaats van daadwerkelijk rendement. Dit druist in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Aanslag over voorafgaande jaren

Beleggers kunnen nu beroep doen op de uitspraak bij aanslagen over voorgaande jaren. Dit betekent dat zij mogelijk een teruggave van belasting kunnen claimen.

In 2021 al onrechtmatig verklaard

In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in box 3, ook wel de spaartaks genoemd, onrechtmatig was. De heffing gebruikte fictieve rendementen voor berekeningen, wat volgens de rechter niet door de beugel kon.

Compensatie nog steeds onvoldoende

Het ministerie van Financiën stelde daarop een herstelwet op om gedupeerde belastingbetalers te compenseren. Deze wet voldoet echter nog steeds niet aan de vereisten, aldus de Hoge Raad.

Schending verdragsrecht

De Hoge Raad benadrukte dat de huidige wetgeving nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht schendt. Dit bleek uit meerdere uitspraken van de Hoge Raad op donderdag.

Een directeur-grootaandeelhouders heeft minimaal 5% bezit van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap. Het toptarief in Box 3 is van invloed op dga’s, afhankelijk van hun vermogenssituatie.

Werkelijk rendement bepalend

Volgens de Hoge Raad moet het werkelijke rendement worden meegenomen in de berekeningen. Dit omvat niet alleen rente, dividend en huur, maar ook waardeveranderingen van vermogensbestanddelen. Zelfs ongerealiseerde waardeveranderingen moeten worden meegeteld.

Schade voor de Staat

Door deze uitspraak kan de overheid miljarden aan belastinginkomsten mislopen. Dit omdat veel beleggers nu een beroep kunnen doen op rechtsherstel. Dit is een zware klap voor de schatkist.

Nieuwe berekeningsregels

De Hoge Raad gaf ook nieuwe regels voor de berekening van werkelijke rendementen. Deze moeten worden gevolgd om rechtsherstel te bieden aan gedupeerde beleggers.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Toekomstige aanpassingen nodig

Het ministerie van Financiën zal de wetgeving moeten aanpassen om aan de eisen van de Hoge Raad te voldoen. Dit is noodzakelijk om verdere juridische problemen te voorkomen.

Internationale reacties

Internationale nieuwsbronnen zoals Reuters en Bloomberg rapporteren over deze belangrijke juridische ontwikkeling in Nederland . Zij wijzen op de mogelijke bredere implicaties voor Europese belastingwetgeving.

Gerelateerde artikelen