Hoekstra wil meer toezicht op grote accountantskantoren

Minister Hoekstra (Financiën) stelt voor dat de werkzaamheden van de grote accountantskantoren extra worden gecontroleerd. Dat staat in een wetsvoorstel dat demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën ter consultatie heeft gepubliceerd. 

Het wetsvoorstel van Hoekstra is grotendeels geënt op het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) van anderhalf jaar geleden. 

Grote niet-oob-organisaties moeten een raad van commissarissen gaan instellen, zoals de CTA had aanbevolen. ‘Het verplichten tot en versterken van een onafhankelijk intern toezichthoudend orgaan, zoals een raad van commissarissen, moet beter evenwicht brengen in het commercieel belang van accountantsorganisaties enerzijds en het maatschappelijk belang van de kwaliteit van een wettelijke controle anderzijds. Alle oob-organisaties en een aantal niet-oob-organisaties beschikken reeds over een raad van commissarissen en bepaalde organisaties hebben ook al een vorm van het structuurregime geïmplementeerd. Aan andere accountantsorganisaties zal het wetsvoorstel extra eisen opleggen. Naast de zes oob-accountantsorganisaties wordt ingeschat dat het tien tot vijftien andere accountantsorganisaties betreft.’

De commissarissen zullen beslissen over zaken als de aanstelling en ontslag van bestuurders, investeringen, grote overnames en winstuitkeringen. 

Het wetsvoorstel kan hier worden geraadpleegd.