Hoekstra vraag uitstel voor advies CTA

In een brief aan de Tweede Kamer vraag minister Hoekstra van Financien voor het definitieve advies van de CTA (Commissie Toekomst Accountancy).

De commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids- of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of die wijzigingen juridisch haalbaar zijn. Op 1 oktober 2019 kwam de commissie met een voorlopig advies.

De voorzitter van de commissie, prof. mr. A.T. Ottow, heeft Hoekstra verzocht om uitstel van de uiterste opleverdatum van het advies van 31 december 2019 tot 1 februari 2020. De reden voor het verzoek hangt samen met de openbare consultatie van de voorlopige bevindingen van 1 oktober tot 1 november jl. Het bestuderen van de vele binnengekomen reacties vergt meer tijd dan aanvankelijk voorzien. Hoekstra schrijft dat omdat voor hem zorgvuldigheid en de kwaliteit van het advies voorop staan, hij het verzoek heeft ingewilligd.

Gerelateerde artikelen