Hoe zorg je voor doorbraak in duurzaamheidsdoelen?

Rob van Tulder presenteert een kader voor het vergroten van de impact van het bedrijfsleven op de doelen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG's).

In zijn nieuwe boek Business & The Sustainable Development Goals: A Framework for Effective Corporate Involvement deelt Rob van Tulder, hoogleraar International Business-Society Management aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), zeven principes om organisaties te leren hoe de doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN kunnen worden gebruikt. Het raamwerk is een krachtig hulpmiddel bij het maken van strategische plannen, waarbij duurzame ontwikkeling het uitgangspunt is.

In het boek stelt Van Tulder dat samenwerking tussen organisaties en sectoroverschrijdende samenwerking onmisbaar is om grote maatschappelijke uitdagingen (ook wel 'wicked problems' genoemd) aan te gaan. Hij presenteert een kader voor het opstellen van brede, proactieve, doelgerichte bedrijfsmodellen en het identificeren van de kantelpunten waarop organisaties positieve resultaten gaan boeken wat betreft de SDG's.

Deze publicatie onderschrijft het belang van het SDG-kader voor het bedrijfsleven en van de bijdrage die het bedrijfsleven samen met de maatschappij en overheidsorganisaties kan leveren om 'wicked problems' in de maatschappij op te lossen. 

In lijn met RSM’s missie om positieve verandering teweeg te brengen in de wereld, wordt het boek nu al gebruikt als verplicht lesmateriaal voor bachelor- en masterstudenten van RSM. Tijdens de elfde Max Havelaar-lezing op de Erasmus Universiteit op 30 oktober a.s. zullen meer dan 130 masterstudenten Global Business and Sustainability onder leiding van Van Tulder hun kennis inzetten om bedrijven te adviseren welke volgende stappen te zetten voor het definiëren van hun strategie, afgestemd op de grote wereldwijde uitdagingen die de SDG's vormen. Het boek is vrij verkrijgbaar en kan hier gratis worden gedownload. 

De RSM-reeks over positieve verandering
RSM is ervan overtuigd dat het bedrijfsleven een cruciale rol kan en moet spelen bij het aanpakken van grote problemen in de wereld om welvaart voor iedereen mogelijk te maken. De reeks publicaties over positieve verandering heeft als doel om professionals in het bedrijfsleven te informeren over trends waarvan RSM denkt dat die in de toekomst belangrijk zullen zijn, en om kansen te belichten die bedrijven kunnen aangrijpen om positieve verandering teweeg te brengen. In elke publicatie wordt een nieuw raamwerk gepresenteerd. 

De SDG's van de VN
RSM gebruikt de SDG's als referentiekader voor haar missie om positieve verandering in de wereld teweeg te brengen. De SDG's, die in 2015 door wereldleiders overeen zijn gekomen, vormen een kader voor het classificeren van de meest urgente uitdagingen op het gebied van de maatschappij, de economie en het milieu waarvoor de wereld momenteel staat. De neutrale en niet-politieke doelen vormen een internationaal erkend referentiekader, aan de hand waarvan RSM controleert of wat zij doet op het gebied van onderzoek, onderwijs en interactie met de maatschappij relevant en betekenisvol is en daadwerkelijk een verschil maakt in de maatschappij. 

Gerelateerde artikelen