Hoe digitaal werken administratie- en accountantskantoren?

Nederlandse administratie- en accountantskantoren hebben bijna driekwart van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. Bij een derde zit digitalisering zelfs in de kern van hun organisatie. Het merendeel werkt in de cloud. Dit blijkt uit een online steekproef door Kien Onderzoek, in opdracht van Visma Software. De resultaten zijn nu beschikbaar in de Visma Digitaliseringsindex Accountancy 2021.

73% van de processen gaat vandaag digitaal, blijkt uit de de Visma Digitaliseringsindex Accountancy 2021. Over drie jaar zal dat 85% zijn, zo is de verwachting. In 2020 heeft dat de kantoren zo’n 15% op hun totale kosten gescheeld, is de inschatting. 

Digitale facturatie (76,2%) is goed ingeburgerd en ook de bankmutaties gaan vaak via een directe koppeling met de bank (71%). Bij een aantal processen zijn nog stappen te maken. Zo gaan het samenstellen van de jaarrekeningen (58%), declareren (53%) en uren registreren (59%) in meer dan de helft van de gevallen digitaal. Het digitaliseren van de planning valt met 34% uit de toon.

Er wordt ook digitaal samengewerkt of er is digitaal contact met klanten bij het voeren van de financiële administratie. Dat bevestigt zo’n 65% van de ondervraagde administratie- en accountantskantoren. Vooral in het aangifteproces (74,9%) is dit het geval. De drempel voor digitale samenwerking lijkt vooral aan de kant van cliënten te liggen. Het ontbreekt ze bijvoorbeeld aan digitale kennis of ze geven de voorkeur aan het aanleveren van papieren documenten.

Veel administratie- en accountantskantoren hebben werken in de cloud omarmd. Meer dan twee derde (68,3%) zegt gebruik te maken van cloud (online)-software. De meerderheid (64,4%) geeft ook aan op afstand te kunnen werken. Daarbij hebben hun medewerkers altijd, overal en op elk device toegang tot de bedrijfssystemen.

[avg-advertorial slug=”accountancy-expo-2021-|-online-ontdekkingsreis”] 

De fase van digitalisatie varieert. Iets meer dan een tiende (10,7%) bevindt zich in de beginfase en zet digitalisering ad hoc in. Daar tegenover staat dat meer dan een derde (33,7%) zegt al in de hoogste fase te zitten en adaptief met digitalisering bezig te zijn. Bij hen zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen. Ruim de helft (55,7%) van de kantoren die deze hoogste fase nog niet hebben bereikt, verwacht de stap binnen drie jaar te hebben gezet.

De grootste uitdaging bij de digitalisering van de administratie- accountantskantoren in ons land lijkt op menselijk vlak te liggen. Hoe krijg je cliënten en medewerkers mee in de digitale transformatie? Ook databeveiliging, privacybescherming en voldoende controle houden over de digitale processen zijn aandachtspunten. Verder kan de kosten- en batenverhouding van digitalisering een issue zijn.

De Visma Digitaliseringsindex Accountancy is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door Kien Onderzoek in maart 2021. 

Download hier de Visma Digitaliseringsindex Accountancy 2021: