Hernieuwbare energie neemt opnieuw toe

CSDDD en CSRD

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemeld dat in 2023 de hoeveelheid verbruikte energie die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen opnieuw is gestegen. Maar liefst 17 procent van de verbruikte energie in Nederland kwam uit hernieuwbare bronnen, een stijging van 2 procent ten opzichte van 2022.

  • Hernieuwbare energie stijgt naar 17%
  • Windenergie neemt 25% toe
  • Biomassa daalt met 3%

Met deze 17 procent is het doel uit het Energieakkoord van 2013, dat op 16 procent stond, behaald. Deze prestatie markeert een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse energietransitie.

Toename van windenergie

Windenergie speelde een significante rol in de toename van hernieuwbare energie. Het verbruikte volume windenergie steeg naar 96 petajoule, een groei van 25 procent vergeleken met 2022. Deze stijging is te danken aan de uitbreiding van de windmolenparken, zowel op land als op zee. De capaciteit op zee nam toe met 55 procent, terwijl op land een groei van 10 procent werd genoteerd. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Meer zonne-energie verbruikt

Ook zonne-energie liet een sterke groei zien. Het verbruik steeg naar 73 petajoule, een toename van 17 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit werd mogelijk gemaakt door de plaatsing van nieuwe zonnepanelen en een zonniger jaar in 2023. De productiecapaciteit van zonne-energie nam met bijna een kwart toe.

Biomassa verbruik daalt

In tegenstelling tot wind- en zonne-energie daalde het verbruik van biomassa. In 2023 was biomassa goed voor 106 petajoule, een daling van ruim 3 procent. Dit komt doordat er minder biomassa is meegestookt bij elektriciteitscentrales, met een afname van 31 procent.

lees ook: 

Europese ambities en prestaties

De Europese Unie streeft naar een aandeel van minimaal 42,5 procent hernieuwbare energie in 2030. In 2022 scoorde Nederland met 15 procent onder het EU-gemiddelde van 23 procent. Landen als Luxemburg, België, Malta en Ierland presteerden slechter, terwijl Zweden de lijst aanvoerde met 66 procent.

Reden van daling biomassa

De daling in biomassa verbruik kan worden toegeschreven aan de nieuwe beleidsmaatregelen die gericht zijn op het verminderen van de uitstoot en het verschuiven van de focus naar schonere energiebronnen zoals wind en zon.

Impact op de markt

Voor financieel managers betekent deze verschuiving naar meer hernieuwbare energie een verandering in de energiemarkt dynamiek. Investeringen in wind- en zonne-energie worden steeds aantrekkelijker, mede door technologische vooruitgang en dalende kosten.

Internationale context

Recent nieuws van de laatste 48 uur laat zien dat ook andere landen stappen zetten in hernieuwbare energie. Volgens een rapport van Reuters heeft Duitsland een nieuw record bereikt met 30 procent van zijn energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen. Dit onderstreept de trend in Europa om sneller te schakelen naar duurzame energieoplossingen.

Gerelateerde artikelen