Herijkte versie SBR Roadmap

Bij het opstellen van de SBR Roadmap in 2014 is afgesproken dat deze jaarlijks zou worden herijkt op basis van ontwikkelingen en bereikte resultaten. Het SBR Beraad heeft in juni 2015 de eerste herijkte roadmap vastgesteld.

In de herijkte versie wordt onder andere duidelijk dat er al veel voortgang is geboekt. Zo is RGS (Referentie GrootboekSchema) opgenomen in de  SBR governance en heeft de Belastingdienst succesvol nieuwe stromen met gebruik van SBR geïntroduceerd.

In de onderwijssector zijn het MBO, HBO en WO inmiddels in de uitvoeringsfase en is er met de koplopers in het primair en voortgezet onderwijs reeds gestart met een pilot.

Er is veel voortgang geboekt bij de voorbereiding door de keten van de jaarverslaglegging met betrekking tot assurance en private extensies en voortgang bij de wetswijzigingen met betrekking tot deponering van jaarrekening.

De herijkte roadmap laat met bestaande en nieuwe projecten zien dat er veel ambitie naar de toekomst bestaat ten aanzien van SBR. Er is dan ook nog genoeg te doen, zowel nationaal als internationaal.

Gerelateerde artikelen