‘Herhaalde klacht’ tegen accountants niet-ontvankelijk

De klacht tegen twee accountants wegens het plegen van jaarrekeningfraude is niet-ontvankelijk verklaard. De klager diende eerder al een vergelijkbare klacht in tegen dezelfde betrokkenen bij de Accountantskamer.

Al in een eerdere klacht, waarin de Accountantskamer in mei vorig jaar vonnis sprak, werd de accountants verweten dat ze samenspanden met bestuurders om financiële schade voor henzelf, familie en vrienden te beperken. Ze stelden de jaarrekening 2010 zo samen dat deze niet eens bij benadering een getrouw beeld zou geven. Zo was ten onrechte de post ‘overname schuldlening middels cedering’ opgenomen. Deze cessie van medio september 2011 had als gebeurtenis na balansdatum aangemerkt moeten worden, oordeelde de tuchtrechter, en had dus inderdaad niet in deze jaarrekening moeten staan. Maar de klacht dat accountants niet integer handelden en malversaties pleegden werd ongegrond verklaard.

De advocaat van de beklaagden vond dat de klager niet nog eens met hetzelfde naar de tuchtrechter mocht stappen. De Accountantskamer ging mee in dit verweer. De klager, een boekhoud- en administratiekantoor, zou na bestudering van de jaarrekeningen in hoger beroep op nieuwe feiten zijn gestuit. Maar van het boekhoudkantoor had verwacht mogen worden dat ze desbetreffende jaarrekeningen al eerder aan een uitvoerig onderzoek hadden onderworpen, aldus het vonnis. En dus had deze specifieke klacht ook al in de eerdere procedure meegenomen moeten worden.

Alle klachten zijn niet-ontvankelijk, aldus het vonnis.

• Zaaknrs. 15/1408 en 15/1409

Lees ook:

• Klacht rond fraude ‘uit de lucht gegrepen’

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen