Helft van de accountantskantoren heeft CSRD-klanten

Accountants vragen om sparren, praktische informatie en cursussen.

De helft van de accountantskantoren die zijn aangesloten bij SRA heeft klanten die vanaf boekjaar 2025 onder de regels vallen van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Bij het merendeel (58%) gaat het om één tot en met vijf CSRD-klanten. 

Dit blijkt uit een uitvraag die SRA heeft gehouden onder de 360 aangesloten kantoren. SRA denkt dat meer MKB-bedrijven te maken krijgen met de CSRD door de uitvraag van banken en door de ketenwerking.

De CSRD gaat per boekjaar 2024 gelden en voor grote ondernemingen per boekjaar 2025, als ze twee opeenvolgende jaren aan twee van de volgende criteria voldoen: omzet hoger dan 50 miljoen euro, balanstotaal van meer dan 25 miljoen en meer dan 250 werknemers. 

Volgens SRA is duurzaamheid voor ruim een derde (37%) van de accountantskantoren een strategisch thema. Achttien procent van de accountantskantoren geeft aan dat duurzaamheid een belangrijk adviesthema is. 

Kantoren met CSRD-klanten hebben vooral behoefte aan sparren met kantoren in dezelfde situatie, meldt SRA verder. Er is veel behoefte aan het delen van kennis en ervaring, best practices, voorbeelden van rapportages, praktische ondersteuning, handreikingen, stappenplannen en cursussen. Een aantal kantoren heeft een externe partij ingehuurd voor de begeleiding op het gebied van duurzaamheid voor de eigen organisatie en/of de klanten. 

 [avg-advertorial slug=”goed-voorbereid-aan-de-slag-met-de-implementatie-van-csrd”]

Gerelateerde artikelen