Helft bestuurders wil vervoersmiddelen delen

Efficiënt deelvervoer kan veelbelovende oplossing zijn voor toenemende verkeersdrukte.

Bijna de helft van de Nederlanders staat open voor Mobility as a Service (MaaS): een vervoersabonnement waarmee zij voor een vast bedrag per maand gebruik kunnen maken van alle mogelijke vormen van deel – en openbaar vervoer. In dit toekomstbeeld kunnen zij met behulp van een ‘real time’ app worden geadviseerd over de meest efficiënte route, ongeacht het type vervoer. Ze stellen echter wel als harde voorwaarde dat deze wijze van vervoer hen net zo eenvoudig op de plaats van bestemming brengt als de eigen auto, motor of fiets. MaaS is volgens ABN AMRO in potentie een veelbelovende oplossing voor de onderbenutting van stilstaande voertuigen, steeds grotere verkeersdrukte en files, opstoppingen in stedelijke gebieden, en de luchtverontreiniging die dit tot gevolg heeft. 

Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat ruim 64 procent van de Nederlanders bereid is zijn reisgedrag te heroverwegen. Dat is opmerkelijk, omdat 60 procent nu slechts incidenteel of helemaal niet met het openbaar vervoer reist. Hoewel 93 procent nog geen gebruikmaakt van deelvervoer, verwacht 55 procent wel dat deelvervoer in de komende jaren populairder wordt.

MaaS vertegenwoordigt potentiële marktwaarde van 4,8 miljard euro
Voor veel mensen zijn de huidige alternatieve vervoersvormen, ter vervanging van een eigen vervoersmiddel, niet goed genoeg. Zo vinden zij het openbaar vervoer te duur en sluit dit onvoldoende aan op de behoefte aan vervoer van ‘deur tot deur’. Ook is deelvervoer voor veel Nederlanders nog niet in de directe omgeving beschikbaar. Als deze obstakels worden weggenomen, is de potentie van MaaS echter groot. 

Met het huidige aanbod staat 15 procent van de Nederlanders namelijk nu al open voor dit model, zo blijkt uit het onderzoek van ABN AMRO. Een meerderheid van deze groep is bereid 200 euro per maand uit te geven aan een abonnement. Dat zou goed zijn voor een omzet van 4,8 miljard euro per jaar die terecht komt bij de vervoersaanbieders en de platformen die de deelauto’s, -fietsen en -scooters ontsluiten. Het succes van MaaS valt of staat met de kwaliteit, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het aanbod. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is 45 procent van de Nederlanders bereid de auto in te ruilen voor een vervoersabonnement. Het omzetpotentieel stijgt dan naar 14,4 miljard euro per jaar.

Alle vervoerders moeten krachten bundelen om van MaaS succes te maken
De vervoersmarkt staat volgens ABN AMRO voor een ommekeer. “MaaS heeft veel potentie, mits het vervoersaanbod qua gemak, vertrouwen en prijs kan concurreren met de eigen auto of andere  vervoersmiddelen in bezit. Succesvolle MaaS-apps uit het buitenland – zoals in Finland en de Verenigde Staten – laten zien dat het belangrijk is aanbieders van het openbaar vervoer en deelvervoer met elkaar te verbinden. Door al deze aanbieders aan elkaar te koppelen, kan het voldoen aan de behoeftes van de reiziger en hen overtuigen eigen vervoer te laten staan”, zegt Franka Rolvink Couzy, hoofd Sector Research van ABN AMRO. 

“Om MaaS daarnaast ook buiten de stad en over landgrenzen heen succesvol te maken, is een internationale standaard nodig. Zodat IT-systemen en betaalmethodes op elkaar worden afgestemd en alle (internationale) vervoersmiddelen met een of enkele apps kunnen samenwerken.”

Dit rapport is onderdeel van de Monitor Duurzaamheid, een ieder kwartaal terugkerend onderzoek dat ABN AMRO met onderzoeksbureau PanelWizard uitvoert onder ruim duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder. Deze Monitor meet de mate waarin de burger duurzaamheid in zijn leven opneemt en heeft als doel om vast te stellen wat nodig is om bij de Nederlandse consument verandering teweeg te kunnen brengen.

Het hele rapport is hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen