Helft bedrijven gebruikt geen data-analyse tegen Fincrime

Fraude, witwassen en corruptie kost bedrijven vaak meer dan 25.000 euro per incident.

Het risico op fraude, witwassen, corruptie en omkoping, samengevat onder de noemer Fincrime, bestaat bij vrijwel alle grotere ondernemingen en (publieke) organisaties. Dit risico is groter als deze organisaties internationaal actief zijn. Incidenten gaan gepaard met klantenverlies, reputatieschade en in veel gevallen financiële schade van meer dan € 25.000.  

Dit blijkt uit onderzoek dat accountants- en advieskantoor EY in samenwerking met ICC Netherlands heeft gedaan in het kader van de Week van de Integriteit.

Tijdens de Week van de Integriteit, die ondernemersorganisatie ICC in aanloop naar de VN Anti-Corruptiedag op 9 december organiseert, is er extra aandacht voor gedrag dat de markt verstoort en de rechtsstaat ondermijnt. Publieke en private organisaties wisselen kennis uit hoe zij integer handelen door hun werknemers kunnen bevorderen en corrupt gedrag kunnen voorkomen. Steeds vaker worden de risico’s van corruptie en ander grensoverschrijdend gedrag erkend en zien ondernemingen in dat zij een gerichte aanpak moeten hebben om integriteit te bevorderen en te bewaken. Verhoogde inzet data-analyse is nodig om corruptie verder terug te dringen

Een groot deel van de ondervraagden in het onderzoek van EY heeft dan ook specifiek beleid, trainingen en vaak ook een compliance officer en/of een vertrouwenspersoon om integriteitschendingen tegen te gaan. Meer dan de helft  maakt echter nog geen gebruik van gerichte data-analyse om Fincrime te detecteren en mist de kans om aanvullende maatregelen te nemen. Hier liggen nog grote mogelijkheden om financieel-economische misdaad verder terug te dringen.