Heeft oproep koepel institutionele beleggers gevolgen voor accountants?

Aandeelhouders moeten in de toekomst het recht krijgen te stemmen over het duurzaamheidsverslag van beursgenoteerde ondernemingen, vindt een organisatie voor grote beleggers. Nu vragen bedrijven aandeelhouders nog om alleen de jaarrekening vast te stellen, waarmee ze kunnen aangeven of ze vertrouwen hebben in de cijfers. Als het aan de belangenorganisatie voor institutionele beleggers Eumedion ligt, moet zo'n oordeel over duurzaamheidsrapporten van beursbedrijven ook verplicht worden.

Aandeelhouders moeten in de toekomst het recht krijgen te stemmen over het duurzaamheidsverslag van beursgenoteerde ondernemingen, vindt een organisatie voor grote beleggers. Nu vragen bedrijven aandeelhouders nog om alleen de jaarrekening vast te stellen, waarmee ze kunnen aangeven of ze vertrouwen hebben in de cijfers. Als het aan de belangenorganisatie voor institutionele beleggers Eumedion ligt, moet zo'n oordeel over duurzaamheidsrapporten van beursbedrijven ook verplicht worden.

  • Accountants spelen rol voor meer transparantie en verantwoording in duurzaamheidsverslagen van beursgenoteerde ondernemingen
  • consultatie van het ministerie van Financiën over nieuwe maatregelen tegen klimaatverandering van belang voor accountants ten aanzien van eisen aan duurzaamheidsrapportages
  • accountants worden steeds meer betrokken bij het beoordelen van duurzaamheid binnen ondernemingen.

Eumedion, met pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars als leden, doet de oproep in een antwoord op een consultatie van het ministerie van Financiën. Het kabinet vroeg de sector eind vorig jaar hoe nieuwe wetten of maatregelen financiële instellingen kunnen aansporen om meer te doen tegen klimaatverandering.

Europese richtlijn leidend 

De beleggersorganisatie wijst erop dat een nieuwe richtlijn van de Europese Unie grote beleggers oproept om beursbedrijven waarin ze beleggen goed te controleren op de ecologische gevolgen van hun handelen. Ook moeten deze grote beleggers zelf transparant zijn over de risico's voor duurzaamheid en klimaat die met hun investeringen gepaard gaan.

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Decharge weigeren 

Door die verplichtingen is het volgens Eumedion goed om een extra "stok achter de deur" te houden bij de controle van duurzaamheidsverslagen die meer en meer verplicht worden bij grote bedrijven. Nu zouden aandeelhouders in het uiterste geval kunnen weigeren decharge te verlenen voor bestuurders als ze het niet eens zijn met een klimaatrapport. Dat betekent dat ze die bestuurders persoonlijk verantwoordelijk blijven houden voor het gevoerde beleid. Maar het weigeren van decharge is volgens Eumedion een "paardenmiddel" omdat bestuurders zo een berisping krijgen voor al hun gevoerde beleid.

Gerelateerde artikelen