CSDDD en de farmaceutische sector

CSDDD in farmasector

De recente goedkeuring van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) door het Europees Parlement zet een verschuiving in de bedrijfsgovernance en verantwoordelijkheid in gang. De richtlijn beoogt ervoor te zorgen dat bedrijven proactieve maatregelen nemen om mensenrechten te respecteren en milieueffecten binnen hun activiteiten en toeleveringsketens te beperken. Daarover schrijft de Nigel Layton hoofd Pharma & Life Sciences bij Britse Mazars in een bijdrage op een britse websites voor accountants.

  • CSDDD gaat trickle-down effect hebben in supply chain governance
  • Farmaceutische bedrijven moeten nu handelen ten aanzien van CSDDD …
  • … want boetes voor niet-naleving

Nu de Europese Unie de richtlijn heeft goedgekeurd zal deze vervolgens geïmplementeerd moeten worden door de lidstaten. (Grote) bedrijven in de farmaceutische industrie en life science worden verplicht om menselijke rechten en milieueffecten over hun wereldwijde waardeketens te identificeren, voorkomen, verminderen of beëindigen of te verhelpen. Bedrijven moeten ook een overgangsplan opstellen en implementeren om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsmodel in overeenstemming is met een opwarming van 1,5 graden Celsius.

Evaluatie van huidige situatie

Voor bedrijven in de farmaceutische sector betekent dit een grondige evaluatie van hun huidige bedrijfspraktijken en een mogelijke herziening om te voldoen aan de nieuwe normen van CSDDD. Dit omvat niet alleen interne processen, maar ook de interactie met toeleveringsketens en externe belanghebbenden.

In Nederland zijn er ruim 4.100 farmaceutische bedrijven actief.

3-Stappenplan

1. Bepaal de reikwijdte: Eerst moeten bedrijven vaststellen of ze binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen of deel uitmaken van een waardeketen die dat wel doet.

2. Voer een analyse uit: Voer een grondige risicobeoordeling van de kloof in humanitaire en milieudue diligence uit om belangrijke kwesties te identificeren en een gedetailleerd klimaattransitieplan op te stellen als dit nog niet is ontwikkeld.

3. Stakeholder betrokkenheid: Aangezien betrokkenheid van belanghebbenden een sleutelprincipe is, moeten organisaties hun capaciteit voor effectieve betrokkenheid van belanghebbenden vergroten.

Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).
Gerelateerde artikelen