Harm Mannak stapt naar rechter

Weggestuurde NBA-voorzitter slaat terug.

Hieronder de verklaring van Harm Mannak als reactie op het besluit van het NBA-bestuur afscheid te nemen. 

"Ik heb naar eer en geweten met de volle inzet en plezier de afgelopen jaren voor de NBA gewerkt aan een cultuurverandering binnen de NBA. Tot volle tevredenheid van alle betrokkenen, dat is ook in een verslag vastgelegd. In augustus is  met het bestuur nog gesproken  over  een verlenging van mijn contract met  een periode van drie jaar. Ik had mijn werk bij de NBA ook graag voortgezet, want het is nog lang niet klaar. 

Ik heb steeds in goed overleg met het bestuur gewerkt. Over mijn nevenactiviteiten ben ik zorgvuldig en open geweest, naar de voorzitter en naar het bestuur. Dat nu anders wordt gesuggereerd is niet alleen pijnlijk, maar ook onjuist. Een suggestie die vooral wordt gewekt in het onderzoek van Norton Rose Fulbright, een onderzoek  dat niet onafhankelijk, niet onpartijdig en niet zorgvuldig is:     

Norton Rose Fulbright is  advocaat van de NBA en daarom niet onafhankelijk en per definitie partijdig. 

Het onderzoek ontbeert een openbare en ook voor mij onbekende volledige onderzoeksopdracht en er was geen deugdelijk onderzoeksprotocol. 

De conclusies die Norton Rose Fulbright in het eigen onderzoeksrapport heeft getrokken sluiten niet aan op de feiten. Het feitenonderzoek door KROLL, een divisie van Duff & Phelps, toont bovendien aan dat ik aan de meldingsplicht van nevenfuncties heb voldaan. 

De rapportage  en de conclusies  van het feitenonderzoek zijn ten onrechte niet aan het rapport toegevoegd. Norton Rose Fulbright beperkt zich tot een management samenvatting.  

Een lijst van getuigen ontbreekt, de verklaringen zijn op anonieme basis gedaan en niet toegevoegd aan het rapport en dus niet kenbaar voor mij.

Deze verklaringen en de daaruit voor het rapport gemaakte selectie in het rapport zijn daardoor niet traceerbaar en verifieerbaar. 

Op basis hiervan ben ik van mening dat het onderzoek onzorgvuldig is geweest en niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De daaruit getrokken conclusies zijn aantoonbaar onjuist. Het gebruiken van dit rapport is onrechtmatig. Ik zal de opzegging van mijn contract dan ook voor de rechter betwisten."   

Gerelateerde artikelen