Harm Mannak a.i. volgt Anne-Marike van Arkel op bij NBA

De NBA heeft Harm Mannak aangesteld als interim-directeur. Mannak begint op 15 januari 2018 voor een periode van negen maanden.

Hij volgt algemeen directeur Anne-Marike van Arkel op die op 1 februari haar functie neerlegt. De directie van de NBA bestaat per 15 januari 2018 uit twee leden: Mannak en huidig directeur Berry Wammes. Mannak zal de taken van de vertrekkend algemeen directeur tijdelijk waarnemen. Verder zal hij, op basis van het visiedocument en het nog op te stellen meerjarenplan van de NBA, de voorwaarden in kaart brengen voor een bureau-organisatie die de bijbehorende doelen kan realiseren.

Harm Mannak (59) heeft een ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in verschillende sectoren, waaronder chemie, openbaar vervoer, automotive en de publieke sector (defensie, cultuur, gezondheidszorg).