Handel in accountantskantoren bloeit in 2023

De accountancy is een van de geconsolideerde markten waar weinig autonome groei mogelijk is.

Accountantskantoren voor het MKB liggen goed in de markt dit jaar. Ze zijn aantrekkelijk omdat andere kantoren ze zien als een kans om te groeien. Overnames zijn daarvoor beter geschikt dan autonome groei, waarvoor het personeel vaak ontbreekt.

Dat voorspelt Alfa Accountants, die vijf voorspellingen heeft gedaan voor fusies en overnames in het MKB. Volgens Alfa is de accountancy een van de geconsolideerde markten waar weinig groei op eigen kracht mogelijk is. In zulke sectoren zoeken bedrijven groei vooral bij marktaandeel van andere partijen die ze kunnen overnemen. Andere sectoren die in vergelijkbare omstandigheden zitten zijn volgens Alfa de transportsector, de installatiebranche en de bouw.  

Alfa Accountancy voorziet verder een afname van het aantal fusies en overnames in het MKB. Dit vanwege rente en inflatie die de bedrijfswinsten onder druk zetten, wat leidt tot lagere waarderingen. Alfa ziet verder een scherpe scheiding tussen enerzijds MKB-bedrijven die goed boeren en anderzijds bedrijven die worstelen met kosten, grondstoffen, personeel of energie. Het spreekt voor zich dat die laatste bedrijven steeds minder in trek zijn.

Het overnameproces zal volgens Alfa steeds vaker digitaal zijn. Due diligence-processen vinden plaats met behulp van digitale datarooms. De communicatie gedurende het proces verloopt steeds vaker digitaal, net zoals het beheer en de ondertekening van de transactiedocumentatie. 

In de due diligence fase is steeds meer aandacht voor ESG en dit heeft invloed op de waardering van bedrijven.

[avg-advertorial slug=”bedrijfsovername;-due-diligence”]

Gerelateerde artikelen