GS Noord-Brabant: € 10 miljoen voor nieuw startersfonds

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant hebben tijdens hun wekelijkse vergadering diverse subsidiegerelateerde besluiten genomen.

Startersondersteuning

Zo hebben GS besloten aan Provinciale Staten (PS) voor te stellen om een valorisatiefonds op te richten voor de financiering van innovatieve beginnende bedrijven. GS willen via dit fonds € 10 miljoen beschikbaar stellen voor leningen. Daarnaast willen GS samen met partners een valorisatieprogramma voor heel Brabant inrichten voor de ondersteuning van startup-bedrijven. Het fonds en het programma moeten de ondersteuning van startups voor heel Brabant voortzetten na afloop van de regionale valorisatieprogramma's.

Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

GS geven met een pakket van € 75 miljoen aan ondersteunende maatregelen een flinke bijdrage aan de versnelling van de transitie in de veehouderij. Deze maatregelen werken door op belangrijke maatschappelijke doelen als verbetering van de leefomgeving in het buitengebied, dierenwelzijn, veiligere stallen en het terugdringen van criminaliteit. Het maatregelenpakket biedt ontwikkelperspectief voor innoverende duurzame boeren van de toekomst én aan stoppende veehouders, aldus GS.

Subsidie voor klimaatrobuuste zoetwatervoorziening

Ten slotte hebben GS de vijfde wijzigingsregeling van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant (MILWATNB) vastgesteld. Hiermee wordt voor de derde keer een aanvraagperiode opengesteld waarin organisaties en partijen subsidie kunnen aanvragen voor projecten die bijdragen aan een meer klimaatrobuuste zoetwatervoorziening. Er komt € 3 miljoen beschikbaar die verdeeld gaat worden over de aanvragers met de beste plannen. Van 18 oktober 2017 tot 28 januari 2018 wordt het mogelijk om aanvragen in te dienen. De vijfde wijzigingsregeling zal binnenkort officieel worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen