Grote vervuilers niet klaar voor klimaatrapportages

Bouw en chemie negeren aanbevelingen voor risicorapportage.

Bedrijven die de meeste broeikasgassen uitstoten zijn niet klaar om te voldoen aan de voorgestelde duurzaamheidsnorm die later dit jaar van kracht wordt. Rapportages van deze bedrijven voldoen nog steeds niet aan de vereisten van IFRS S2, Climate-related Disclosures van de International Sustainability Standards Board (ISSB). Vooral in de bouw en de chemie zijn bedrijven nog niet klaar om te rapporteren over klimaatmaatregelen.

Dat blijkt uit onderzoek van ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) en de Adam Smith Business School aan de Glasgow University. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) hebben overgenomen, veel beter voorbereid zijn om te voldoen aan IFRS S2. Het gaat om 77 procent van de onderzochte bedrijven.

De TCFD is een initiatief van de Financial Stability Board (FSB), bedoeld om aanbevelingen te geven over informatie die bedrijven moeten rapporteren die investeerders, kredietverstrekkers en verzekeringsverzekeraars gebruiken om financiële risico’s van de klimaatverandering te kunnen beoordelen.

Bedrijven die de aanbevelingen van de TCFD links laten liggen publiceren vrijwel geen bruikbare informatie die iets zeggen over de financiële risico’s die zij lopen door de klimaatverandering. 

De onderzoekers waarschuwen dat bedrijven die dat nu niet voor elkaar krijgen, problemen kunnen krijgen met de klimaatrapportages die verplicht worden. De ISSB zou ervoor moeten zorgen dat de rapportagevereisten minder complex zijn, bedrijven moeten ze gemakkelijk kunnen begrijpen. 

 

Gerelateerde artikelen