Grote faillissementen oorzaak hoog schadebedrag

Het aantal faillissementen is in 2015 met 22 procent gedaald. Kredietverzekeraar Atradius ziet dit echter niet terug in het bedrag aan schade-uitkeringen die zij over 2015 heeft gedaan. Dit is vrijwel gelijk gebleven aan dat van 2014. Oorzaak zijn de hoge claims op grote bedrijven die in 2015 in Nederland failliet zijn gegaan.

Ondanks de daling is het aantal faillissementen in 2015 nog steeds bijna een derde hoger dan dat van voor de crisis (circa 5.900 in 2015 versus 4.563 in 2007). “De wereld is veranderd”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Het risico in algemene zin is toegenomen en de verhoudingen tussen afnemers en leveranciers zijn gewijzigd. Daarnaast blijken grote gevestigde namen niet immuun voor de economische omstandigheden en de veranderde vraag van consumenten.”

Vooral kleinere leveranciers zien zich vaak voor een moeilijke situatie gesteld als langere betalingstermijnen worden bedongen dan voor hen uit bedrijfseconomisch oogpunt haalbaar is. “Als een afnemer dan ook nog eens te laat of niet betaalt, is dat vaak de doodsteek voor zo’n leverancier”, aldus Kaars Sijpesteijn. “De kans om met een faillissement in aanraking te komen, is vanwege de lagere aantallen weliswaar kleiner geworden, maar des te groter is de kans dat het om hogere bedragen gaat. Ons advies is dan ook om altijd een gedegen risico-inschatting te maken en de risico’s goed af te dekken. Juist als kleinere partijen dit gezamenlijk met een kredietverzekeraar doen, kan dit het verschil betekenen tussen overleven of meegetrokken worden in een groot faillissement.”
 
Omvangrijke faillissementen waar Atradius in 2015 mee te maken heeft gehad in de retail zijn bijvoorbeeld V&D, Macintosh, Miss Etam en DA en bouwbedrijven zoals Imtech en Oskomera. De kredietverzekeraar verwacht dat het aantal faillissementen over 2016 opnieuw met 15 procent zal afnemen, waarbij vooral de sectoren retail, weg- en waterbouw en metaal onder druk blijven staan.

Gerelateerde artikelen