Grote bedrijven gaan mkb-leveranciers sneller betalen

Een groep Nederlandse bedrijven gaat zijn mkb-leveranciers voortaan sneller betalen. Het gaat om Heineken, Randstad, Jumbo en FrieslandCampina. De bedrijven zijn de voortrekkers van Betaalme.nu, een vanuit het Nederlandse bedrijfsleven gelanceerd initiatief, dat wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Mkb-bedrijven moeten nu vaak lang wachten op hun centen voor geleverde goederen en diensten. Daardoor ontstaat een gebrek aan liquiditeit, waardoor deze leveranciers in grote problemen kunnen komen.

Het doel van betaalme.nu is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de duizend grootste ondernemingen meedoet en facturen van hun kleinste leveranciers het liefst binnen 30 dagen gaan betalen. Volgens recent onderzoek staan facturen nu gemiddeld 42 dagen open.

De deelnemers van Betaalme.nu stellen elk een eigen manifest op waarin ze aangeven hoe ze ervoor zullen zorgen dat hun leveranciers eerder betaling van hun facturen kunnen ontvangen. Diverse bedrijven geven daarin aan dat ze de facturen van hun kleinste leveranciers binnen dertig dagen zullen betalen. Het gaat daarbij om meer dan tienduizend mkb-bedrijven. Bovendien bieden sommige hun grotere mkb-leveranciers ketenfinanciering aan, waarbij de facturen van leveranciers snel en goedkoop worden gefinancierd door gespecialiseerde partijen.

Op hun beurt moeten leveranciers tijdig en op de juiste manier factureren zodat hun facturen sneller goedgekeurd kunnen worden. Dit kan betekenen dat zij hun factuurprocessen anders moeten inrichten. Betaalme.nu zal met het mkb werken om ze hierover voor te lichten.

Gerelateerde artikelen