Grootverbruikers energie moeten hoog gebruik verantwoorden

De deadline om energiebesparing te melden is 1 december van dit jaar.

Voor ondernemers met een hoog energieverbruik geldt een onderzoeksplicht. Voor 1 december moeten zij een onderzoeksrapport indienen bij de RVO. Dit geldt ook voor bedrijven met een milieuvergunning en de glastuinbouw, die tot de zomer een vrijstelling hadden.

De informatieplicht geldt voor bedrijven die niet volledig zelfvoorzienend zijn en meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas per jaar verbruiken. Zij hebben een energiebesparingsplicht en daaraan gekoppeld de informatieplicht. Eens in de vier jaar moeten zij rapporteren over de maatregelen.

Voor de meeste glastuinbouwbedrijven is sprake van een onderzoeksplicht. Bij een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 kubieke meter aardgas is de onderzoeksplicht van toepassing.