Grootste risico faillissement is verouderd businessmodel

Structurele factoren als digitalisering of veranderend consumentengedrag nu vaak oorzaak van faillissement.

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal faillissementen in 2019 ongeveer gelijk zal zijn aan vorig jaar. Daarmee lijkt de ondergrens bereikt. In de afgelopen jaren werd de afname van het aantal faillissementen vooral gerealiseerd dankzij een sterke economische groei. Hierdoor zijn bedrijven financieel weerbaarder geworden en is de kans op faillissement afgenomen. Het grootste risico voor bedrijven om nu failliet te gaan is structureel van aard, zoals veranderend consumentengedrag of voortgaande digitalisering.

Aantal faillissementen stabiliseert
In de eerste vijf maanden van 2019 zijn er 1.580 bedrijven failliet gegaan, één procent meer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (1.560). Op sectorniveau zijn er grote verschillen. In de industrie was de daling van het aantal faillissementen met 19% het grootst. De sector heeft een aantal jaren van solide groei achter de rug, waarbij zowel de productie als de werkgelegenheid zijn toegenomen. De kans op faillissement is hierdoor afgenomen.

Meer bouwbedrijven failliet
In de bouw nam het aantal faillissementen over de eerste vijf maanden van 2019 het meest toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Niettemin blijft het aantal bedrijven dat in de bouw failliet gaat op een laag niveau ondanks dat het aantal bouwbedrijven in de afgelopen jaren flink is gegroeid.

Geen verdere daling faillissementen in 2019
Voor 2019 verwacht het ING Economisch Bureau dat het aantal faillissementen rond hetzelfde niveau als 2018 uitkomt. Voor dit jaar wordt een economische groei verwacht van 1,8 procent, wat lager is dan voorgaande jaren. Dit betekent dat er geen sterke conjuncturele stimulans meer is om het aantal faillissementen nog verder te laten dalen. Tegelijkertijd zijn er een aantal risico’s die in verschillende sectoren voor onzekerheid zorgen. Denk aan de nog altijd op handen zijnde brexit, het handelsbeleid van de VS en de krappe arbeidsmarkt in Nederland.

Voldoende vet op de botten
Ondanks een toenemende onzekerheid hebben veel bedrijven in de afgelopen jaren weer enige financiële reserves opgebouwd, waardoor ze bij een eventuele tegenslag een buffer hebben om deze op te vangen. Dit geldt met name voor de al wat oudere bedrijven. Jongere bedrijven, waar onder starters, ontbreekt het hier vaak nog aan en zijn daardoor kwetsbaarder.

Verouderde verdienmodellen overboord
Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau, stelt: “Het grootste risico voor oudere bedrijven om failliet te gaan is nu vooral structureel van aard. Veel van de huidige faillissementen zijn te wijten aan een verdienmodel dat niet langer relevant is, het niet of te laat inspelen op veranderend consumentengedrag of de komst van nieuwe concurrenten op de markt als gevolg van technologische ontwikkelingen.”

[avg-advertorial slug=”masterclass-turnaround-management”]

Gerelateerde artikelen