4 financiële reality checks voor bedrijven in de komende jaren

Toename faillissementen: Nederland ook dit jaar in de kopgroep

De sterke groei van de faillissementen komt na drie jaar tot een eind. Allianz Trade verwacht nol procent stijging van de mondiale faillissementen in 2025. Het aantal faillissementen stabiliseert op een hoog niveau. Voordat het zo ver is komt er dit jaar eerst nog een versnelling.

Ook in Nederland valt de groei van het aantal faillissementen in 2025 nagenoeg stil. Na de extreme groei van plus 52 procent in 2023, valt de groei dit jaar lager uit maar is met plus 31 procent nog steeds aanzienlijk. Waren we in 2023 de absolute koploper, ook dit jaar zitten we nog in de kopgroep. Allianz-Trade waarschuwt voor oplopende faillissementen in horeca, transport, groothandel/retail en met name in de Nederlandse bouwsector.

Over de Nederlandse situatie zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “De toename van de faillissementen is een serieus waarschuwingssignaal. Vorig jaar noemden we de plus 52 procent nog een inhaal-effect na corona. Maar daar komt ook dit jaar gewoon nog eens 31 procent bij. In geen enkel ander Europees land gaat de stijging zo hard. Na Spanje is de urgentie hier het grootst. We verwachten voor 2025 wel een stabilisering maar voor hetzelfde geld komt er toch nog een tik bovenop. Ik kijk bijvoorbeeld naar het herstel in Duitsland; dat moet echt van de grond komen. Dat is voor ons land heel belangrijk.”

Daarnaast constateert Geeroms dat MKB-bedrijven afgelopen jaren kwetsbaarder zijn geworden. “Aan de inkoopkant zijn de kosten gestegen maar uit concurrentie-overwegingen worden die niet doorgerekend aan de klant. Dat gaat ten koste van de marge.” Volgens Geeroms vallen de faillissementscijfers in Nederland ook hoger uit dan elders omdat het aantal nieuwe bedrijven dat na corona is gestart, relatief hoog is. “De groep van starters is normaalgesproken al goed voor de nodige faillissementen. In het huidige, stroeve economische klimaat hebben ze het extra zwaar. Ze worden voor het eerst echt op de proef gesteld. Ook dat jaagt de Nederlandse faillissementen verder op.”

Allianz Trade verwacht geen tsunami aan bedrijfsfaillissementen zoals in de nasleep van de grote financiële crisis, toen de mondiale insolventies in 2008 en 2009 met respectievelijk plus zeventien procent en plus negentien procent omhoogschoten. Wel waarschuwt de kredietverzekeraar voor bedrijven in vooral de geavanceerde economieën van Europa, die het meest blootgesteld zijn aan winstgevendheids- en financieringsproblemen. Ook noemt het rapport concreet B2C-gerelateerde sectoren en de bouw als kwetsbaar.

Allianz Trade benoemt vier reality checks voor bedrijven in de komende jaren:

1. Krimp winstgevendheid
Voordat bedrijven kunnen profiteren van het mondiale economische herstel dat in 2025 in zicht komt, moeten ze eerst zien te dealen met de vertraging van de mondiale vraag. Vooral bedrijven in de VS en Europa worden hierdoor getroffen, waardoor extra faillissementen dreigen. 

2. Toename risico wanbetaling
Bedrijven krijgen te maken met toenemende onzekerheid. De geopolitieke onrust wereldwijd speelt daarbij een belangrijke rol. Maar ook het feit dat bedrijven in toenemende mate te maken krijgen met wanbetaling. Naast conflicten zoals in Oekraïne en Gaza, is er mondiaal gezien in 2024 een overvolle verkiezingskalender. Dat betekent extra onzekerheid bovenop de haperende economie. In deze context is het voor veel bedrijven een grote uitdaging om nauwkeurige voorspellingen en bedrijfsplannen te maken. Daar komt bij dat de regelgeving toeneemt. Dit dwingt bedrijven tot kostbare extra inspanningen om aan de nieuwe regels te voldoen. Dat maakt het voor bedrijven moeilijker om aan hun verplichtingen te voldoen. Uit eigen onderzoek blijkt dat bedrijven zich steeds meer zorgen maken over wanbetalingen, waarbij de index op het hoogste niveau staat sinds 2022.

3. Oplopende financieringskosten
De financierings- en liquiditeitsomstandigheden blijven krap. Steeds meer bedrijven hebben moeite om de kredietkosten op te vangen. Dit zet de winstgevendheid extra onder druk. Tegelijkertijd brengen beperkte financieringsmogelijkheden de meest kwetsbare sectoren en bedrijven in gevaar. 

4. Nieuwe bedrijven vallen vaker om
Na de coronaperiode zijn relatief veel nieuwe bedrijven gestart. Dit stimuleert het aantal faillissementen (lang niet alle nieuwe bedrijven redden het). In Europa was de registratie van nieuwe bedrijven in 2021-2023 plus veertien procent hoger dan in 2016-2019. Voor deze bedrijven zal 2024 de eerste ‘echte’ test van hun veerkracht zijn. Landen waar de meeste nieuwe bedrijven zijn opgestart zijn Frankrijk (+47%), Nederland (+28%) en België (+14%).
 

Gerelateerde artikelen