Groep bijstandsontvangers kleiner dan voor corona

Voor het eerst ongeveer net zoveel mensen met bijstand als voor de coronacrisis.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over eind september. Toen waren er net iets minder bijstandsontvangers dan op de laatste dag van maart 2020, toen de eerste lockdown net begonnen was.

De onderzoekers tellen 419.000 mensen met een algemene bijstandsuitkering. Dat is een afname van 5500 vergeleken met een jaar eerder en van ruim 2000 vergeleken met maart vorig jaar. De afname van het aantal bijstandsontvangers vergeleken met een jaar eerder is te zien in alle leeftijdsgroepen.

Hierbij is telkens alleen gekeken naar mensen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Bijstandsgerelateerde uitkeringen als de Tozo, de steun voor zelfstandigen die zijn geraakt door de coronacrisis, zijn buiten beschouwing gelaten.