Groei en milieubescherming kunnen toch samengaan

De economie kan groeien terwijl de emissie van broeikasgassen daalt, zo blijkt uit onderzoek van de New Climate Economy.
Mits iedereen serieus werk blijft maken van optimale inzet van neieuwe duurzame technologie, zo stelt een collectief van wereldleiders en economen in hun verslag Seizing the Global Opportunity Partnerships for Better Growth and a Better Climate dat vandaag verschijnt.
 
Het rapport identificeert een tiental domeinen, waar internationale samenwerking kan en moet resulteren in verdere groei, gecombineerd met actie om verdere vervuiling en opwarming van de aarde te voorkomen. Daaronder plannen om de uitstoot van steden te verminderen, die emissies beprijzen, behoud en herstel van natuur en natuurlijke landbouw,  subsidiëring van groene energie, verbeterde efficiency enzovoorts.  
De lange lijst kansen die deze ontwikkelingen mogelijk maken beschrijft tegelijk hoe de economie én het milieu hierdoor kunnen verbeteren.
 
De groep meent dat als de wereld zich achter de beschreven idealen stelt hun visie de wereldgemeenschap de weg wijst naar economische groei én een aanvaardbare klimaatontwikkeling.
 
Gerelateerde artikelen