Grant Thornton GRC Survey: auditors niet eens over prioriteit van risico’s

Opnieuw wijst onderzoek op verschil van mening tussen chief audit executives en auditcommissies over waar de prioriteiten voor de interne audit moeten liggen .
In  dit geval geldt die conclusie voor Grant Thorntons jaarlijkse GRC survey, die meer dan 500 CEA’s en leden van auditcommissies ondervroeg uit een veelheid van organisatorische achtergronden. 
Voor auditcommissies gaat het bij de interne audit in de eerste plaats om de financiële risico’s. Daarna pas volgen risico’s rond compliancy, bedrijfsvoering en strategie.
 
CAE’s daarentegen noemen als eerste compliance-issues, en daarna bedrijfsvoering, financiën en als laatste pas strategische risico’s. 
 
Eerder onderzoek van Protivity wees al op een gelijksoortige onenigheid tussen de C-suite en het middenmanagement. 
 
 
 
Deelnemers aan de Grant Thornton survey gaven ook aan, op welke 3 terreinen de interne audit vooral zijn waarde kon bewijzen.  Auditcommissies noemen als eerste ‘mitigeren van risico’s’, gevolgd door ‘meer financiële compliance’ en ‘identificeren van verbetermogelijkheden’. 
CAE’s zien de meeste toegevoegde waarde in het nidentificeren van verbeterkansen, daarna risicobeheersing en dan pas sterkere financiële controls. 
 
Internal auditors denken vaak dat hun waarde vooral ligt in de operational auditing. Commissies zien als hun eerste taak zeker stellen dat de financiële gegevens en rapportages juist zijn en nut hebben. 
 
 
 
Gerelateerde artikelen