Goederenvervoer lijdt onder afnemende handel en industrie

Scheepvaart, havens en wegtransporteurs in zwaar weer door krimpende economie.

Bedrijven die actief zijn in het goederenvervoer staan voor steeds moeilijkere tijden, nu de internationale handel afneemt en de industrie krimpt. Dat raakt onder andere de scheepvaart, havens en wegtransporteurs, waarschuwen kenners van ING.

  • De binnenvaart vervoerde acht procent minder in de eerste zeven maanden van dit jaar, vooral door een gedaalde vraag uit Duitsland.
  • De vraag naar goederentransport wordt ook gedrukt door de veranderde koopgedrag van consumenten en de geopolitieke spanningen tussen grote handelsblokken.
  • De transportsector als geheel groeit nog wel, maar dat komt alleen door het herstel van het personenvervoer, dat nog niet op het niveau van voor de coronapandemie is.

Zo valt het op dat de binnenvaart in de eerste zeven maanden van dit jaar acht procent minder vervoerde dan een jaar eerder, terwijl grote rivieren in 2022 last hadden van lage waterstanden. Dat komt onder andere door een gedaalde vraag uit Duitsland, de grootste afzetmarkt voor Nederland. ING verwacht wel enig herstel in de tweede helft van het jaar, maar die zal beperkt zijn.

Transport- en mobiliteitseconoom Rico Luman en sector-banker Machiel Bode van ING wijzen ook op de effecten die de coronapandemie twee jaar lang op ons koopgedrag had. Tijdens de lockdown ging veel opgepot geld op aan spullen, zoals elektronische gadgets of laptops. Maar nu consumenten ook weer meer geld aan uitjes en diners kunnen uitgeven, zitten veel bedrijven met grote voorraden die ze eerst moeten afbouwen. Dat drukt de vraag naar goederentransport.

Ook de geopolitieke ontwikkelingen zitten het goederenvervoer dwars. Doordat landen hun eigen economieën meer willen beschermen tegen import neemt de wereldwijde handel mogelijk af. Onlangs waarschuwde de Wereldhandelsorganisatie al voor de gevolgen van het uiteenvallen van de wereldeconomie in afzonderlijke blokken, waarbij vooral China en de Verenigde Staten tegenover elkaar komen te staan.

Toch nog groei
ING rekent dit jaar nog wel op groei voor de transportsector als geheel, maar dat komt alleen doordat het personenvervoer verder groeit. Ook dat heeft te maken met de naweeën van de coronacrisis. Die zorgde ervoor dat ov-bedrijven en luchtvaartmaatschappijen hun passagiersaantallen zagen instorten, en het herstel van die klap is nog altijd gaande.

“Scholieren en studenten zijn terug, maar zakelijke reizigers forenzen minder dan voor corona. Tegelijkertijd reizen mensen in hun vrije tijd meer en is het in het weekend vaak al drukker dan voor de pandemie”, zo schetsen de kenners van de bank de situatie in het openbaar vervoer. Ze wijzen er bovendien op dat steeds meer mensen het vliegtuig pakken. Daarmee zit de luchtvaart in Nederland op zo’n 92 procent van het niveau van voor de coronapandemie, waardoor Schiphol dit jaar zou afstevenen op 440.000 vluchten per jaar.