Goede vooruitzichten voor transport- en logistieksector 

De Nederlandse transport- en logistieksector groeit in 2018 met gemiddeld 3,5% in volume. Naar verwachting neemt de omzet daarbij met 5% toe. Dit blijkt uit het vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau.

Het gaat veel bedrijven in transport en logistiek voor de wind. Na een sterk 2017 met een volumegroei van 3,5% bevindt het ondernemersvertrouwen van ondernemers zich op een hoogtepunt en de vooruitzichten voor 2018 zijn gunstig. Bedrijven in de scheepvaart, wegtransporteurs en de logistieke dienstverleners zien de vraag naar dienstverlening in 2018 het meest toenemen. Het vervoer door de lucht wordt na een groeispurt in 2017 geremd door groeigrenzen, terwijl de groei van het pakketvervoer de krimp van de postmarkt naar verwachting voor het eerst gaat overtreffen. De scheepvaart blijft last houden van overcapaciteit en tariefdruk. De combinatie van stevige ladinggroei en een beperkt aantal nieuwe schepen in de vaart hebben een positief effect op de markt in 2018. Ondanks de verbetering blijft de omzet nog flink achter bij pré-crisisniveau van 2008. In de binnenvaart ligt het niveau nog ca. 10% lager, in de scheepvaart is dit nog bijna 20%.

Met de grotere vraag stijgt de omzet in 2018 naar verwachting met 5%. De kosten zullen in 2018 door hogere lonen en duurdere brandstof echter ook met 2% tot 5% toenemen. Doordat volledig doorberekenen lastig blijft, is kostenbeheersing en productiviteitsverbetering per medewerker belangrijk om financieel ook van de drukte te kunnen profiteren.

Een belangrijke uitdaging voor succes in 2018 is het aantrekken van personeel. Personeelsschaarste bedreigt bij transporteurs en logistieke dienstverleners steeds vaker de groei. De helft van de bedrijven in het goederenvervoer kampt al met een tekort aan chauffeurs en logistieke medewerkers. De vraag naar chauffeurs neemt toe, terwijl ook meer oudere chauffeurs uitstromen en de belangstelling onder jongeren afneemt. Dit zorgt ervoor dat het chauffeurstekort in 2018 meer gaat knellen dan in 2008 toen er ook een groot tekort was. Eigen rijders profiteren hiervan, maar met name voor de binnenlandse markt kent die capaciteit ook grenzen.   

(ING, Outlook Transport- en logistieksector) 

Gerelateerde artikelen