‘Goed dat encryptie datagegevens blijft toegestaan’

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het kabinet geen wettelijke maatregelen wil nemen tegen encryptie van computergegevens. ‘Het versleutelen van gegevens is belangrijk voor de beveiliging van dataverkeer’, stellen de ondernemersorganisaties. Tegelijkertijd beseffen zij dat encryptie de opsporing van terroristen en criminelen lastiger maakt.

Eerder deze week werd bekend dat het kabinet niet van plan is om de versleuteling van informatie op internet aan banden te leggen. Deze versleuteling (encryptie) wordt vaak toegepast om te voorkomen dat criminelen belangrijke (persoons)gegevens in digitale systemen stelen. Tegelijk gebruiken ook criminelen zelf vaak versleuteling zodat de politie en andere opsporingsdiensten moeilijker bij de informatie kunnen komen die zij digitaal opslaan of met elkaar delen.

Toch vindt het kabinet het nu ‘niet wenselijk om beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland’, schrijft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat sterke versleuteling van data en communicatie belangrijk is voor de privacy van burgers, voor bedrijven en overheidsdiensten. Het recht op een persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijke communicatie van burgers is grondwettelijk geregeld. Slechts in specifieke gevallen mag de overheid dit soort informatie onderscheppen.

Volgens Van der Steur is het nu niet mogelijk om versleutelingsmethoden aan te passen zonder dat de veiligheid van het digitale systeem in gevaar komt. Een mogelijke technische ingang leidt tot een kwetsbare plek in het systeem. En dat zou criminelen, terroristen en buitenlandse inlichtingendiensten juist in de kaart spelen, omdat zij daar dan ook gebruik van kunnen maken. De opsporingsdiensten moeten meer gaan overleggen en samenwerken met aanbieders van digitale diensten om informatie te achterhalen.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben begrip voor de lastige afweging die het kabinet heeft moeten maken tussen de beveiliging van dataverkeer en de bestrijding van terroristische en criminele activiteiten.  Het kabinet wijst erop dat overheid, bedrijfsleven en burgers in toenemende mate gebruikmaken en afhankelijk zijn van encryptie. Daarbij kan worden gedacht aan de veilige opslag van wachtwoorden en back ups, internetbankieren en het beschermen van computers tegen diefstal.

Met het kabinet vinden MKB-Nederland en VNO-NCW vertrouwen in veilige communicatie en opslag ‘essentieel voor de groeipotentie van de Nederlandse economie’. Die groeipotentie zit vooral in de digitale economie. Encryptie is bovendien een wereldwijde praktijk. Dat maakt de mogelijkheden voor nationale maatregelen beperkt.

Gerelateerde artikelen