Gids boekhoudsoftware 2019 beschikbaar

Nieuw thema in uitgave 2019: ‘Exit strategie’.

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. 

De gids is onderverdeeld naar: 
– ZZP'ers en klein MKB;
– Middelgrote bedrijven (MKB);
– Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).

Dat het aanbod van standaard boekhoudsoftware afneemt naarmate de bedrijfsgrote toeneemt is niet verrassend. Wel verrassend is het enorme aanbod van standaard boekhoudsoftware voor ZZP'ers en klein MKB. Gezien de prijsstelling van deze pakketten kan Excel als volledig overbodig worden beschouwd voor deze doelgroep.

Nieuw in uitgave 2019: thema ‘Exit strategie’
Onder Exit strategie verstaan we het beëindigen van actief gebruik van (o.a. boekhoud-)software. In die zin dat er in elk geval geen mutaties door gebruikers meer plaatsvinden in toekomstige periodes vanaf een overeengekomen datum. Dat laatste aan te duiden als ‘exit datum’. Als voorbeeld geven we “1-1-2019” als exit datum. Maar deze exit datum kan natuurlijk ook midden in een (boek)jaar liggen.

[avg-advertorial slug=”kom-naar-accountancy-expo-2020″] 
Bij de aanschaf van een nieuw boekhoudpakket, al dan niet als onderdeel van een complete ERP-suite, ligt het niet voor de hand direct al over de exit strategie te beginnen. Eerst zal de aandacht uitgaan naar het in gebruik nemen van betreffende software. Maar een bestaande organisatie krijgt natuurlijk wel te maken met de exit strategie als een boekhoudpakket vervangen wordt.

Functionaliteit boekhoudsoftware
Naast enkele algemene (pakket)gegevens is aan leveranciers gevraagd naar de aanwezigheid van bepaalde functionaliteit binnen de pakketten, afhankelijk van de (hiervoor genoemde) doelgroep(en) van een pakket.

Relevante ontwikkelingen
Naast inzicht in standaard boekhoudsoftware wordt in de gids kort stilgestaan bij enkele relevante ontwikkelingen in relatie tot boekhoudsoftware, te weten:

– Cloud computing;
– Scannen en herkennen boekingsdocumenten;
– Elektronisch factureren;
– Elektronisch bankieren en PSD2;
– SBR;
– RGS;
– Zelfcontrolerende administratie m.b.v. data-analyse;
– Robotic accounting;
– API's;
– Blockchain.

De Gids telt ruim 300 pagina's en is gratis beschikbaar in PDF Formaat.

Naar opvragen GIds boekhoudsoftware…  

Gerelateerde artikelen