Gids boekhoudsoftware 2015: vaak ontbreken relevante functies

De 'Gids boekhoudsoftware 2015' is verschenen met een compleet overzicht van beschikbare boekhoudsoftware en daarbij behorende eigenschappen voor de Nederlandse markt. Net als bij de uitgave van 2014 is het opvallend dat nog regelmatig relevante functies ontbreken bij een aantal boekhoudpakketten.

De opmars van ‘online boekhoudsoftware’ zet verder door en overtreft zelfs het aanbod van ‘on premise’ software in het segment ‘ZZP en klein MKB’. Functies op het gebied van elektronisch factureren lijken eindelijk vaste voet aan de grond te krijgen bij boekhoudsoftware, terwijl functies op het gebied van data-analyse nog behoorlijk achter blijven.

Het aanbod van boekhoudsoftware is in de gids onderverdeeld naar:
1.     ZZP’ers en klein MKB, meer dan 50 pakketten;
2.     Middelgroot MKB, zo’n 25 pakketten; sinds de uitgave 2015 wordt in deze categorie alleen boekhoudsoftware vermeld die minimaal functionaliteit bieden voor: Kostenplaatsen, budgettering, afschrijvingen en elektronische rekeningafschriften.
3.     Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals); zo’n 10 boekhoudpakketten.
Sommige pakketten worden in meerdere segmenten aangeboden.

Dat de gebruiker goed moet opletten of alle gewenste functies aanwezig zijn binnen de aangeboden boekhoudsoftware, bewijst het volgende:
• Meer dan 50% van de boekhoudsoftware voor ZPP en klein MKB biedt niet de mogelijkheid om elektronisch btw-aangifte en ICP-opgave te doen. Beide opgaves kan de ondernemer via de website van de Belastingdienst regelen, maar vooral de ICP-opgave kan nogal arbeidsintensief zijn als de ondernemer regelmatig diensten en/of producten levert aan klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Bij boekhoudsoftware voor middelgroot MKB ontbreken genoemde functies bij 25% van de aangeboden software en bij boekhoudsoftware voor grote bedrijven ontbreken deze functies bij 40% van de aangeboden software.
• Zo’n 20% van de boekhoudsoftware voor ZPP en klein MKB biedt niet de mogelijkheid een betalingsherinnering c.q. aanmaning aan te maken en te versturen.
• Zo’n 35% van de boekhoudsoftware voor ZPP en klein MKB biedt niet de mogelijkheid een recente versie van de Auditfile te vervaardigen. De Auditfile wordt gebruikt als controlemiddel door de Belastingdienst, maar ook door accountants- en administratiekantoren om gegevens uit de financiële administratie te ontlenen voor hun samenstel- en controlewerkzaamheden. Een recente versie van de Auditfile ontbreekt ook bij 30% bij boekhoudsoftware voor middelgroot MKB.
• Een vaste activa administratie, nodig om verplichte afschrijvingen te berekenen en te boeken, ontbreekt bij zo’n 25% van de boekhoudsoftware voor ZZP en klein MKB.
• Gericht op boekhoudsoftware voor middelgroot MKB is het opvallend dat bij 35% een consolidatiefunctie ontbreekt, bij 30% ontbreekt een verplichtingenregistratie en bij zelfs 55% ontbreekt het opstellen van een liquiditeitsplanning.

De ‘Gids boekhoudsoftware 2015′ telt ruim 300 pagina’s en is gratis beschikbaar in PDF-Formaat via http://www.gidsboekhoudsoftware.nl/.

Gerelateerde artikelen