Gewijzigde assurance-rapporten beschikbaar

De NBA heeft de Engelse vertaling subsidieverklaring als word-document gepubliceerd.

Ook zijn er een aantal gewijzigde assurance-rapporten gepubliceerd. Naast de gepubliceerde subsidieverklaring en wijzigingen van assurance-rapporten, is er ook nieuws over de voortgang van de publicatie van controleverklaringen bij een juridische transactie.

Wijzigingen
De Nederlandstalige assurance-rapporten voor inlening personeel en voor vrijstelling publicatieplicht kleine rechtspersoon (HRA deel 3, sectie II, 3.1.4 en 3.1.5) zijn vormgegeven in het nieuwe format, het oordeel staat aan het begin.

Hetzelfde geldt voor de assurance-rapporten voor mededelingen bij een voorstel tot splitsing respectievelijk fusie (17.4 respectievelijk 18.3). Van deze rapporten is ook een Engelse vertaling beschikbaar.

Hiermee continueert de NBA het beleid om het nieuwe format geleidelijk bij meer assurance-rapporten te hanteren.

De nieuw-format-assurance-rapporten 3.1.4 en 3.1.5 staan nog niet in de NBA-verklaringengenerator maar zijn hieronder al wel beschikbaar.

In het document met Engelse vertalingen is de vertaling van de subsidieverklaring toegevoegd.

De assurance-rapporten voor oplage, marktaandeel en inschrijving in het register (3.1.1 t/m 3.1.3) staan in het oude format nog wel in HRA deel 3 maar komen in de toekomst te vervallen. In plaats hiervan zijn de templates nieuw-format-assurance-rapporten beschikbaar (nu nog als word-document, omdat ze nog niet in de verklaringengenerator zijn opgenomen)

Voortgang controleverklaringen bij een juridische transactie

(HRA deel 3, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18)

Zoals in juli 2018 gemeld heeft de NBA de controleverklaringen bij inbreng, splitsing en fusie in onderzoek. De NBA streeft ernaar uiterlijk eind 2019 de gewijzigde voorbeeldteksten te publiceren.

Toekomstige aanpassingen
De komende maanden werkt de NBA aan:

  • Het updaten van meer rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Het bijwerken van de voorbeeldbrieven in HRA deel 3, sectie I in de NBA-verklaringengenerator;
  • Het beschikbaar stellen van een Engelstalige brievendatabase in de NBA-verklaringengenerator;
  • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor XBRL-instances van kredietrapportages;
  • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor nieuw-format-assurance-rapporten;
  • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor XBRL-instances van controleverklaringen bij staten van banken, verzekeraars en pensioenfondsen met toepassing van Standaard 720.

(bron: NBA)

Gerelateerde artikelen