Geschonken rente toch aftrekbaar

De inspecteur kijkt altijd met meer dan gemiddelde belangstelling naar leningen in de familiesfeer. Een bekend voorbeeld van zo’n lening is bijvoorbeeld de “generatie-hypotheek”. Ouders lenen hun kind een bedrag ter aankoop van een eigen woning. De rente is aftrekbaar bij het kind in box 1 en de vordering bij de ouders belast in box 3. Dat betekent vaak een groot tariefsvoordeel. Nog mooier wordt het als het kind de rente kan betalen met een (belastingvrije) schenking van de zijn ouders. Maar werkt dat ook echt?

Ja, dat werkt! De Hoge Raad heeft dat bevestigd. In de zaak die speelde leenden ouders hun zoon een bedrag van € 50.000 voor zijn eigen woning. De rente werd schuldig gebleven en bijgeboekt op de geldlening. Rond Kerst kreeg de zoon al jarenlang een schenking van zijn ouders van € 5.000. Meestal per bank. Vanaf enig jaar werd de schenking echter verwerkt in de administratie van de geldlening, ter verrekening van de verschuldigde rente.

 Er ontstond discussie over de vraag of het bedrag dat was bijgeschreven op de lening, aftrekbaar was als hypotheekrente. Volgens de inspecteur niet, omdat dit bedrag was kwijtgescholden en daarmee niet had “gedrukt” op de zoon. De Hoge Raad oordeelde dat in deze omstandigheden geen sprake was van kwijtschelding. De verschuldigde rente werd zorgvuldig geadministreerd en de jaarlijkse schenking werd aangewend om de op de lening bijgeboekte bedragen aan te zuiveren. Dat er geen bedragen over en weer per bank werden geboekt deed niet ter zake.

Drs. Jeroen de Vos RB, Van Oppen & Partners accountants en belastingadviseurs BV (www.vanoppenenpartners.nl)

Gerelateerde artikelen