Gescheiden vrouw vindt dat accountant zorgplicht schendt

De accountant kan geen stukken verstrekken als zijn cliënt – de ex van de klager – dat niet wil.

Zaaknr. 19/1700

Nog voor haar scheiding werd de pensioenregeling via het bedrijf van haar man afgekocht. Maar is de vrouw belazerd? Ze wil dat de accountant het dossier verstrekt, maar die beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht.

“Ik kreeg pardoes 10.000 euro op mijn rekening gestort'', zei de vrouw tegen de tuchtrechter. Het was nog ruim voordat zij en haar man in een heuse vechtscheiding verstrikt raakten. Met die 10.000 euro zou haar pensioenregeling via het bedrijf van haar man afgekocht zijn. De beklaagde accountant verwerkte het bedrag in de jaarrekening, maar was niet betrokken bij welke regeling dan ook. Zijn kantoor was dat wel. 

De accountant kan geen stukken verstrekken als zijn cliënt – de ex van de klager – dat niet wil. De vrouw vindt dat de accountant zijn zorgplicht schendt. Zijn advocaat schrijft dat de vrouw met haar ex en twee medewerkers van het accountantskantoor een bespreking had over de afwikkeling van dat pensioen. En dat haar in die bespreking is gewezen op de mogelijkheid onafhankelijk advies in te winnen. De vrouw kan zich een dergelijk gesprek niet herinneren. “En er is ook geen gespreksverslag toegevoegd. Wat er en met wie dan ook is besproken, staat niet vast.'' 

Ook heeft ze nooit een document van een afkoop ontvangen. Een schrijven waar ze zelfs haar handtekening onder gezet zou hebben. “Destijds heb ik waarschijnlijk onder druk van mijn man getekend, zonder me bewust te zijn wat ik tekende. Ik tekende namelijk ook voor een schuld van 50.000 euro, blijkt achteraf.''

Niet verantwoordelijk
Bovendien verwerkte de accountant de vermeende afkoopsom in de jaarrekening. “Dus hij moet bewust zijn geweest waarvoor dat bedrag bedoeld was. Hij had zich moeten vergewissen of ik hierover afdoende was geïnformeerd.'' De advocaat van de accountant benadrukt dat zijn cliënt nooit bij een pensioenovereenkomst is betrokken. Hij is ook vaktechnisch niet verantwoordelijk. De vrouw en de klant van het accountantskantoor zijn in een juridische procedure verwikkeld. “Het lijkt erop of ze via mijn cliënt aan informatie wil komen. Met als gevolg dat die informatie mogelijk anders wordt geïnterpreteerd en de strijd nog verder verhardt.'' 

Bovendien wist de klaagster dat ze toestemming van haar ex-man moest hebben voordat de accountant stukken kon verstrekken. “Als het kantoor de vrijheid had ze te verstrekken, dan was dat al gebeurd.''

Als de vrouw de overeenkomst inderdaad getekend heeft, dan zou het toch weinig bezwaar opleveren dat te verstrekken, vroeg de tuchtrechter. De advocaat had daar geen bezwaar tegen. “Kijk daar nog eens naar'', tipte de voorzitter.

De uitspraak: Tuchtrechter: accountant mocht zich beroepen op geheimhouding

Gerelateerde artikelen