Gerealiseerde uurtarieven financiële audits verder gedaald

In het eerste kwartaal van 2015 zijn de gerealiseerde uurtarieven voor financiële audits door accountants met 4,2 procentpunt gedaald ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor. Dat blijkt uit de prijsindexcijfers van de accountancy die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd.

Het CBS houdt per kwartaal bij wat de gerealiseerde uurtarieven zijn van de diensten van accountants, boekhouders en belastingconsulenten. Overall lagen die tarieven in Q1 2015 0,7% lager dan in Q1 2014.

Naast financiële audits door accountants (-4,2%) zaten ook de uurtarieven van financiële advisering door accountants in de min: -2,3%. Datzelfde geldt voor ‘andere boekhoudkundige diensten (-0,2%) en belastingconsulenten (-2,0%).

De overige ‘takken van sport’ binnen de accountancysector wisten hogere uurtarieven te realiseren. Zo pluste ‘financiële administratie’ met 2,2% en ‘boekhoudkundige diensten’ steeg met 2,0%.

• Gerealiseerde uurtarieven accountancy Q1 2015

Gerelateerde artikelen