Gerard van Olphen onderzoekt impact accountantsregels

Hij wordt voorzitter van de Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering (BOB).

Gerard van Olphen is gekozen tot voorzitter van het nieuwe Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering (BOB). Dit orgaan zal zich richten op de maatschappelijke impact van regelgeving binnen de accountancy. De verkiezing vond plaats op de ledenvergadering van de (NBA) op 10 juni.

Het BOB adviseert het College beroepsreglementering (CB) van de NBA en zorgt dat het regelgevend proces niet alleen zorgvuldig en transparant verloopt, maar ook rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen en belangen.

Van Olphen is in het dagelijks leven voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Volksbank en lid van de Raad van Commissarissen bij A.S.R. Verzekeringen. Zijn studie voor RA doorliep hij aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gerelateerde artikelen