‘Gepresenteerde cijfers bijna altijd beter dan IFRS-cijfers’

De wildgroei van winstbegrippen maakt het steeds moeilijker om bedrijven met elkaar te vergelijken.

Dat zegt Hans Hoogervorst, voorzitter van de internationale instelling die de verslaggevingsregels opstelt (IASB), in een gesprek met het FD. 

Door de wildgroei wordt het voor beleggers steeds lastiger bedrijfsresultaten te vergelijken. 

De IASB wil de vergelijkbaarheid verbeteren met in elk geval de volgende twee standaard begrippen: 

Operationele winst. Bij de IASB gaat het om de winst voor financieringslasten, belasting en het resultaat uit investeringen. Volgens Hoogervorst geeft dit cijfer een goed beeld van de gang van zaken bij de kernactiviteiten van een bedrijf. Mocht een bedrijf een eigen invulling willen geven aan de operationele winst, dan moet het aangeven dat het om een aangepast cijfer gaat en die aanpassing uitleggen.

Winst voor financieringslasten en belasting. Omdat de financieringslasten buiten beschouwing worden gelaten maakt het voor dit winstcijfer niet uit of een bedrijf veel of weinig geld heeft geleend. Met dit cijfer kunnen beleggers bedrijven dus met elkaar vergelijken, los van de manier waarop zij zijn gefinancierd.

Lees hier de recente speech van Hoogervorst over de stand van zaken rond IFRS. 

[avg-advertorial slug=”is-jouw-ifrs-kennis-up-to-date”] 
 

Gerelateerde artikelen