Geïntegreerd rapporteren: hogere marktwaarde

Geïntegreerd rapporteren verhoogt de marktwaarde van een bedrijf. Uit recent onderzoek onder circa 3500 wereldwijde beursgenoteerde organisaties blijkt dat bedrijven met een hogere mate van integratie tussen financiële en niet-financiële informatie in hun rapportage (ook wel Integrated Reporting genoemd) een significant hogere marktwaarde hebben.

Bestuurders van bedrijven beschikken over meer bedrijfsinformatie dan investeerders. Voor investeerders is het van groot belang om bedrijfsinformatie te verwerven om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van de (toekomstige) winstgevendheid van de organisatie. Publieke rapportages verstrekken bedrijfsinformatie en kunnen daarmee de informatiekloof tussen bestuurders en investeerders verkleinen. Wanneer investeerders beter in staat zijn een organisatie te beoordelen, vermindert het risico en zal de bereidheid om te investeren toenemen. Dit leidt tot een hogere aandelenprijs en daarmee een hogere marktwaarde. Uit het onderzoek blijkt dat Integrated Reporting toegevoegde waarde kan bieden voor investeerders door een verkleining van de informatiekloof.

Integrated Reporting is een nieuwe trend op het gebied van corporate reporting dieaan populariteit wint de afgelopen jaren. Het doel van Integrated Reporting is het op een beknopte en transparante manier rapporteren over het waarde creërende vermogen van een organisatie door middel van het geven van inzicht in de samenhang tussen strategie, risico’s, financiële en niet-financiële prestaties en de impact van de bedrijfsvoering op de maatschappij. Puur financiële rapportages vertellen slechts een deel van het ondernemingsverhaal; deze zeggen niets over de houdbaarheid van de strategie, het bedrijfsmodel en het vermogen om waarde te (blijven) creëren. De traditionele manier van rapporteren voldoet daarmee niet meer aan de toenemende informatiebehoefte van investeerders en andere belanghebbenden. Met dit in gedachte wordt verwacht dat Integrated Reporting de transparantie verhoogt en de risico’s vermindert bij investeerders, waardoor de aandelenprijzen zullen stijgen. Deze verwachting is met de resultaten van dit onderzoek bevestigd.

In genoemd onderzoek is gecontroleerd voor een diverse range aan controle variabelen, zoals bedrijfsomvang, winst en industriegemiddelden. Tevens blijkt na controleren dat de hogere marktwaarde voor bedrijven die geïntegreerd rapporteren deels ontstaat doordat deze bedrijven betere duurzaamheidprestaties hebben (een indirect effect), maar dat er tevens een significant deel ontstaat door Integrated Reporting zelf (een direct effect).

Onderzoek naar de effecten van Integrated Reporting is een belangrijke stap, want ondanks dat de rationale achter Integrated Reporting logisch is en de voordelen overtuigend beargumenteerd kunnen worden, is het belangrijk om te evalueren of de voordelen werkelijk zichtbaar zijn. De overstap naar Integrated Reporting vereist investeringen in onder andere vaardigheden, kennis en nieuwe informatiesystemen. Met de bevestiging dat Integrated Reporting werkelijk wordt gewaardeerd door aandeelhouders, blijkt het overstappen van een traditionele rapportage stijl naar Integrated Reporting legitiem.

[Marie-Claire Aerts is senior advisor bij EY Cleantech and Sustainability Services en heeft dit onderzoek mede begeleid. Geïnteresseerden kunnen het onderzoek opvragen via marie-claire.aerts@nl.ey.com.

Sandra Zomervrucht is afstudeer stagiair bij EY Cleantech and Sustainability Services (in dienst als advisor per september 2015) en heeft dit onderzoek uitgevoerd ter afronding van haar studie aan de Tilburg University.]

Gerelateerde artikelen