Geld terug bij box 3-schade allesbehalve zeker

Bezwaar maken is mogelijk te duur door kosten accountant of fiscalist.

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat gedupeerden die in box 3 zijn aangeslagen op basis van een forfaitair rendementspercentage, compensatie tegemoet kunnen zien. Ook niet als hun werkelijke rendement op bezit lager was dan waarvoor ze zijn aangeslagen. Daarvoor waarschuwt accountantsorganisatie NBA.

  • Maak bezwaar voor 14 juni bij de aanslag 2023 per 3 mei
  • Check het verschil tussen het forfaitair en werkelijk rendement (is het de moeite waard?)
  • Check of de kosten van de fiscalist of accountant niet hoger zijn dan een teruggaaf

De kwestie draait om de uitspraak van de Hoge Raad, die op 6 juni oordeelde dat in box 3 geen hoger rendement in aanmerking mag worden genomen dan het werkelijk rendement. Belastingplichtigen die op basis van dit arrest bezwaar willen aantekenen tegen een opgelegde belastingaanslag, moeten dat doen voor 14 juni. [Artikel gaat verder na de volgende alinea] 


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Dit geldt voor belastingplichtigen die per 3 mei een belastingaanslag hebben ontvangen. Op die datum heeft de Belastingdienst massaal aanslagen verstuurd over 2023.

Daarnaast kan het in veel gevallen mogelijk zijn dat het fiscale belang om bezwaar aan te tekenen te klein is om bezwaar aan te tekenen. Volgens de NBA is daarvan sprake als de kosten voor het bezwaar hoger zijn dan het te verwachten voordeel. Bijvoorbeeld vanwege de kosten voor de fiscalist of de accountant.

Checklist voor werkelijk rendement box 3

Gerelateerde artikelen