Gefrustreerde Big Four medewerkers blazen stoom af via Blind

Koreaanse app Blind opent anonieme community voor medewerkers van PwC, EY, Deloitte en KPMG.

Heeft u ooit gehoord van de app YikYak? Zo ja, dan heeft u al een aardig idee van de functionaliteiten van Blind uit (Zuid) Korea. Zo nee: beide zijn platforms waar gebruikers volledig anoniem hun zorgen, frustraties en vragen kunnen delen.

Waar YikYak  beperkt blijft tot een bepaalde locatie, vooral universiteiten, is Blind bedoeld en beschikbaar voor werknemers van bepaalde bedrijven of organisaties. Via Blind kunnen collega’s in volledige anonimiteit klagen over de werkdruk, vragen stellen over (on)gelijke beloning of roddels delen dan wel verifiëren. Blind-gebruikers melden zich met (echte en geverifieerde) email-adressen van hun werkgever, en de zo groeiende groep wordt pas actief, zodra een bepaald minimum aantal deelnemers belangstelling getoond heeft ( meestal >50 of 100).

Blind heeft, zo blijkt, nu ook een platform geopend, specifiek voor medewerkers van PwC, EY, Deloitte en KPMG. De eerste groep gebruikers van één kantoor, die de kritieke aantallengrens overschreed, kwam uit de burelen van PwC; twee weken later hadden zich genoeg EY-medewerkers gemeld en snel daarna besloot Blind een apart Big-Four platform te openen.    

Een ( anonieme) PwC’er vertelt dat vooral salarisgegevens en vertrekregelingen onderwerp van gesprek zijn, naast klachten over de enorme werkdruk ( inclusief het wijdverspreide gebruik van opwekkende middelen om het tempo bij te benen) en verzuchtingen dat men een andere baan zoekt. Een Deloitte-medewerker vindt vooral de afwezigheid van hiërarchie in de groep prettig, waardoor informatie (roddels) veel sneller door de organisatie stroomt dan voorheen.

En, klagen meerdere Blind-gebruikers, op de officiële intranets van de kantoren mag je nooit iets kritisch aan de orde stellen – daar is alles altijd koek en ei.

Meer over nut van en nood aan dergelijke platforms via Accountingtoday.