Geen samenstelverklaring bij samenloop met controle- of beoordelingsopdracht door zelfde accountant

Het bestuur van de NBA heeft besloten dat het niet verplicht is om Standaard 4410 toe te passen wanneer de accountant in het kader van zijn controle- of beoordelingsopdracht het management helpt bij het opstellen van de jaarrekening.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de eind vorig jaar gehouden consultatie.

Besluit micro-entiteiten volgt later

Het besluit zal in de samenstelstandaard worden verwerkt zodra het NBA-bestuur een definitief besluit heeft genomen of deze standaard ook verplicht wordt voor het opstellen van de jaarrekening van micro-entiteiten. Hierdoor wordt voorkomen dat de standaard  in korte tijd twee keer moet worden aangepast. De beslissing over micro-entiteiten wordt naar verwachting voor 1 april genomen. 

(NBA)

Gerelateerde artikelen