Geen nieuwe feiten uit onderzoek naar omstreden gift Nierstichting


Eerder dit jaar berichtten diverse media over de vermeende betrokkenheid van de Nierstichting bij de bouw van het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de Nierstichting de feiten rondom deze gift laten onderzoeken door advocatenkantoor Wladimiroff. 

Het advocatenkantoor heeft een analyse uitgevoerd op datatapes met alle daarop beschikbare documenten zoals correspondentie en e-mails uit 2005, de periode waarin de omstreden giftstructuur tot stand is komen. De toegezegde donatie van 71.000 aan de Vereniging Vrienden van de Nierstichting was afkomstig van projectontwikkelaar F.J. Meijer BV die betrokken was bij de bouw van het KPMG-gebouw.
Het onderzoek van Wladimiroff bevestigt de eerder bekende feiten. “Uit het onderzoek blijkt bekendheid bij de VVN en de Nierstichting met de opzet van een fiscale structuur waarmee de heer Meijer een fiscaal voordeel zou genieten en de VVN een gift tegemoet zou zien. De besluitvorming over het aangaan van de relatie met de heer Meijer is niet vastgelegd in de gevonden notulen uit 2005 van de VVN en de Nierstichting. De toegezegde donatie – en de daaraan verbonden certificaten van aandelen – was niet opgenomen in de jaarstukken van de VVN en de Nierstichting uit 2005, niet bij de integratie van de beide organisaties in 2009 en niet bij de betaling van het bedrag in 2010”, schrijft de Nierstichting op de website. 
De Nierstichting is nu van mening dat er op een aantal momenten in het verleden een kritische houding en zorgvuldige verslaglegging van deze gift noodzakelijk waren geweest. Ook noemt de stichting de gebruikte fiscale structuur “complex en ongebruikelijk”.