Geen grond voor herhaalde klacht tegen accountant

Omdat niet twee keer over hetzelfde geklaagd kan worden, zijn de klachtonderdelen ongegrond.

Zaaknr. 19/1617 e.a.

De zaak: Accountant: ik hoop dat dit stopt

De verklaring die een accountant aflegde in een tuchtzaak die tegen hem diende, was voor dezelfde klager reden opnieuw naar de Accountantskamer te stappen. Maar de tuchtrechter zag er weinig heil in de klachtprocedure nog eens dunnetjes over te doen.

De klacht die in maart vorig jaar werd behandeld, leverde de beklaagde accountant een waarschuwing op. De tuchtzaak werd ingediend door een ondernemer die een orgelbouwer uit Roodeschool wilde overnemen. Daarvoor was 85.000 euro nodig, een bedrag dat de klager niet had. Vanaf het moment dat de accountant de man adviseerde af te zien van de koop van de orgelbouwer, liep het mis in de verstandhouding. Omdat de klager de rekeningen van de accountant niet betaalde, liet die vervolgens beslag leggen op diens rekeningen. Het gevolg was dat de klager persoonlijk failliet raakte. 

De Accountantskamer oordeelde dat de accountant hierin zorgvuldiger had moeten handelen. Volgens de klager legde de accountant echter in maart vorig jaar tegenover de tuchtrechter een leugenachtige verklaring af. Dat ging onder meer over de psychische toestand van de klager, over het verspreiden van pamfletten en het intimideren van de echtgenote van de accountant. Zo is de klager uiteindelijk door de strafrechter voor stalking veroordeeld. De verklaringen van de accountant bieden volgens de tuchtrechter onvoldoende grond om te concluderen dat deze bewust misleidend waren.

Herhaalde klacht
Ook vond de klager dat de accountant zijn zorgplicht had geschonden. Dit door te stoppen met advisering over de overname van de orgelmakerij. Ook vond de klager dat de accountant ten onrechte een beroep deed op een ten aanzien van hem genomen beslissing van de klachtencommissie van de Nba. Door zich op die beslissing van de Nba te beroepen zou hij een misleidend standpunt hebben ingenomen. Ook diende hij in het traject van de schuldsanering een onjuiste vordering in. Over al deze punten heeft de Accountantskamer zich echter al in maart vorig jaar gebogen. Omdat niet twee keer over hetzelfde geklaagd kan worden, zijn deze klachtonderdelen ongegrond. Dat de accountant in strijd met de waarheid aangifte had gedaan tegen de klager, is ook al behandeld op de eerdere zitting. Dus ook dit klachtonderdeel trof geen doel.

Gerelateerde artikelen