‘Geen civielrechtelijk bestuursverbod voor frauduleuze bestuurders’

Het is ‘onnodig en onwenselijk’ om een civielrechtelijk bestuursverbod in te voeren voor frauduleuze bestuurders, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Er bestaat al een strafrechtelijk bestuursverbod. Politie en justitie zouden meer moeten doen met de middelen die al voorhanden zijn, aldus de ondernemersorganisaties. Het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod wordt deze week in de Tweede Kamer behandeld.

Langs civielrechtelijke weg zou het makkelijker moeten zijn om een bestuursverbod van vijf jaar op te leggen, want de waarborgen van het strafrecht gelden dan niet. Dat doet echter afbreuk aan de rechtszekerheid, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Bovendien worden in het wetsvoorstel toch weer waarborgen ingebouwd, waardoor het verschil met het strafrechtelijk bestuursverbod minimaal is.

De ondernemersorganisaties zien liever dat er meer prioriteit wordt gegeven aan fraudezaken en vervolging van fraudeurs. Curatoren moeten fraude signaleren als zij daarop stuiten bij de afwikkeling van faillissementen. Brancheorganisaties kunnen ‘seriële’ fraudeurs zo aanwijzen en leveren panklare zaken aan. Daar wordt vervolgens te weinig mee gedaan, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Gerelateerde artikelen