Gebruik maken van lage-inkomensvoordeel

Kan ik als werkgever gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Het ministerie van Sociale Zaken geeft antwoord op deze vraag.

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch aan u uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Voor werkgevers die gebruik willen maken van het LIV geldt:

  • U krijgt per jaar maximaal € 2.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 38 uur per week werkt, 100-110% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
  • U krijgt per jaar maximaal € 1.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 38 uur per week werkt, 110-120% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.

Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Controleer of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel met de regelhulp premiekortingen en LIV: http://ibm.regelhulpenvoorbedrijven.nl/Premiekortingen

Bron: Fiscanet