Fontys start lectoraat ‘Informatiemanagement en Control in een ketenomgeving’

Fontys Hogeschool Financieel Management start een nieuw lectoraat op het gebied van informatiemanagement en control in een ketenomgeving.
Met het lectoraat, onder leiding van lector dr. René Matthijsse, draagt Fontys bij aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek op het gebied van bestuurlijke informatieverzorging in Nederland.
Door het uitvoeren van praktijkgerichte en oplossingsgerichte onderzoeksprojecten, die aansluiten bij bestaande problematieken van bedrijven in de regio Zuidoost Brabant, wordt een bijdrage geleverd aan de economische groei in deze regio. Het lectoraat doet onderzoek naar de wijze waarop organisaties hun bedrijfsprocessen en de daarbij behorende informatievoorziening inrichten. De onderzoeksprojecten richten zich met name op de vraag hoe samenwerkende organisaties profijt kunnen hebben van een optimalisatie van (geïntegreerd) informatie- en procesmanagement.
De toename van digitalisering, samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisseling leidt tot steeds meer eenwording van bedrijfsprocessen tussen de deelnemende organisaties en hun belangrijkste betrokkenen, ieder met behoud van hun eigen identiteit. Een voorbeeld hiervan is de intensieve gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en de Belastingdienst. Ook de grootschalige uitwisseling van financiële gegevens tussen gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties is een actueel thema. Hierbij zullen moderne inzichten op het gebied van bestuurlijke informatieverzorging en financieel management op pragmatische wijze worden toegepast.
Regionale inbedding
Het lectoraat heeft een specifieke regionale inbedding die zich richt op de regio Eindhoven en Zuidoost Brabant. De vraagstukken zijn vooral gebonden aan de regio omdat in deze regio relatief veel bedrijven intensief samenwerken. Brainport, met Eindhoven als kloppend hart, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest prominente high tech centra van Europa. Vanuit het lectoraat wordt samenwerking nadrukkelijk gestimuleerd. Hierbij wil Fontys bestaande kennis, inzichten en methoden ontwikkelen tot praktisch bruikbare en implementeerbare toepassingen en oplossingen die aansluiten op de behoeften en wensen in het werkveld. Het lectoraat richt zich vanuit financieel-economisch perspectief op het ontwikkelen van kennisprodukten op meerdere aan elkaar gerelateerde toepassingsgebieden.
Samenwerking
Fontys geldt als kennisinstelling voor de regio en streeft ernaar dat het lectoraat daarnaast herkenbare raakvlakken heeft met de opleidingen van de hogeschool. Het Fontys onderzoeksbeleid zal leiden tot herkenbare en zichtbare voordelen voor het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden in de regio. Belangrijke doelstellingen van het lectoraat, zoals het aanjagen van samenwerking in praktijkgericht onderzoek en inhoudelijke vernieuwing van het curriculum moeten zorgen voor verbetering van het onderwijs en onderzoek. Samenwerking vindt niet alleen plaats met andere opleidingen binnen Fontys, maar ook met andere lectoraten en universiteiten. Vanuit de kracht van gezamenlijke innovatie wordt gewerkt aan de toekomst. Hierdoor levert het lectoraat een waardevolle bijdrage aan de verbinding tussen regionale beroepspraktijk, economie en samenleving.
Gerelateerde artikelen