Flynth schrijft bijna zwarte cijfers

Flynth adviseurs en accountants, dat al jaren rode cijfers schrijft, heeft ook in 2014 een verlies geboekt, maar lijkt toch de weg naar boven gevonden te hebben. In 2014 kwam het verlies uit op circa € 1 miljoen. Een veel beter resultaat dan in het jaar ervoor toen er nog een verlies van €13 miljoen werd gemeld.

Dit blijkt uit het financieel verslag 2014 van Flynth Holding dat onlangs is gepubliceerd. Daarin wordt gemeld: ‘Na een fors verlies over 2013 door omzetverlies, reorganisatiekosten en bijzondere afwaardering van materiële vaste activa, kwam in 2014 het resultaat aanzienlijk beter uit met een verlies ad circa € 1 miljoen (2013: verlies €13 miljoen).

In een toelichting schrijft de Raad van Bestuur: ‘Door een sterk verscherpt werkkapitaalbeheer was het mogelijk om de extra liquiditeitsstroom op gang te brengen, noodzakelijk voor reorganisatie en nakoming van de hernieuwde bankafspraken. Daarnaast werden aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd op de huisvestingslasten door heronderhandelingen en gedeeltelijke herhuisvesting. Daarbij werd de brede landelijke aanwezigheid en zichtbaarheid vanuit circa 60 vestigingen gegarandeerd door een goede mix van Full Service Vestigingen en kleinere, zogenaamde Flynth Business Points. Tevens werd in 2014 een afslanking van het personeelsbestand met circa 8% gerealiseerd op basis van een samen met de Ondernemingsraad opgesteld sociaal protocol. Een reductie die pijnlijk maar helaas onvermijdelijk was door de teruggevallen omzet in de afgelopen jaren.’

Het bedrijfsresultaat van Flynth is met € 15 miljoen verbeterd, de cash flow is met € 8 miljoen verbeterd en de schulden aan kredietinstellingen zijn met € 13 miljoen verlaagd. Het aantal medewerkers van Flynth is gedaald van 1.452 in 2013 naar 1.336 in 2014. De omzet per fte ging omhoog van 102.000 euro naar 104.200 euro.

Gerelateerde artikelen